De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Proosten op een nieuw schooljaar

DeRomteProostNieuweSchooljaar1617
Maandag 29 augustus mochten de kinderen van basisschool De Romte in Itens na een 6 weken durende vakantie weer naar school. 
De ochtend begon met het proosten op een nieuw, fijn schooljaar samen met ouders, leerlingen en leerkrachten.

De eerste weken op De Romte staan in het teken van de Gouden Weken. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontact, dé basis voor een fijne sfeer op school.

Meer foto's zijn te bekijken op de >Facebookpagina van De Romte<
De pagina liken kan natuurlijk ook, om zo automatisch op de hoogte te blijven van het nieuws in/rondom De Romte.

Vermist: Kat Bonje

VermistKatBonje
Sinds 28 augustus zijn Jan en Marise Brinkman (Rien) hun kat Bonje kwijt. Burmees, bruin (lijkt op een siamees). Zie bijgaande foto.

De kat Bonje gezien? Dan graag contact opnemen met Jan en Marise via tel: 0653183026, Molmawei 8 te Rien.

Rienster Rikkers Frysk Kampioen Ielrikjen 2016

RiensterRikkersFK2016
De Rienster Rikkers hawwe sneon 27 augustus de titel Frysk Kampioen Ielrikjen 2016 binnenhelle by it FK Ielrikjen yn Tsjalbert. Fan de 54 dielnimmers waard harren iel as bêste beoardield troch de sjuery.

Mar dêr bleaun it net by. Om't de Rienster Rikkers rikje mei 3 tonnen wie der ek 3 kear kâns. Neist de kampioenstitel mochten de rikkers ek de 2e en 5e priis mei nei Rien ta nimme. Dêrnjonken krigen de rikkers de 1e priis foar it skjinste gehiel mei harren oanklaaiïng.
De ôfrûne jierren sieten de Rienster Rikkers mei harren iel faak by de earste 6, de kampioenstitel mochten se ien kear op harren namme skriuwe yn 2005.

It FK ielrikjen waard dit jier foar de 23e kear organisearre. Nij dit jier wie dat eltse rikker foarôfgeand oan de wedstriid mei 10 iel by de organisaasje del moast, dy't yn dizze iel in nûmer sloech. Dêr't de rikkers yn foargeande jierren frije kar hiene hokker iel út harren tonne nei de sjuery gong, wie de kar no beheind ta de 10 iel mei in nûmer, dêr't der 5 fan nei de sjuery moasten.

Oproep

Parkeren bij het Dorpshuis

Oproep voor alle vrijwillige en professionele klussers in de kroeg, die met de auto komen: willen jullie de auto's s.v.p. aan 1 kant van de weg parkeren of nog mooier op de parkeerplek? Het is met oversteken naar de speeltuin erg moeilijk uitkijken voor groot, maar zeker voor klein.
Bvd.

Op 'e Skille: Brug in Rien 'op afstand' bediend

BrugwachterRien
Op 'e Skille van 8 augustus een artikel over de brug in Rien:

Baard/Rien – Elf minuten is ze onderweg. Wie voor de brug ligt in Rien moet even geduld hebben.
De brugwachter woont in Baard. ,,Mar der is net ien dy’t dêr in probleem fan makket”, zo vertelt Dorothea Deelstra, die vorig jaar met succes solliciteerde naar het baantje van brugwachter in Rien.
Op de vacature reageerden 25 mensen.

Klik op 'Lees meer' voor het volledige artikel.

Lees meer: Op 'e Skille: Brug in Rien 'op afstand' bediend

Jeugd âlder keatsparty 25 en 26 augustus

winnaars
Oankommende tongersdei 25 en freed 26 is de jierlikse jeugd/alder keatsparty op it sportfjild yn Itens. Op dizze 2 jûnen litte de bern fan de Fjouwer doarpen sjen wat se allegearre leard hawwe dit jier. Tegearre mei in âlder keatse sy om moaie priizen. Freed nei ôfrin krije de bern ek de diploma's van it diplomakeatsen en wurd der bekend makke wa't der wûn ha mei it kompetysje keatsen!!
Mei publyk keatse de bern fêst noch folle better! Komme jimme ek efkes te sjen?

Route door Littenseradiel op Open Monumentendag 10 september

open monumenten
Wordt het mysterie van de ster op het schip van de kerk van Iens ontrafeld? En hoe zit het met het koninklijk toilet in de voormalige herberg van Kûbaard? Op zaterdag 10 september komen antwoorden op deze vragen.

In het kader van de Open Monumentendag is op deze dag in Littenseradiel een fraaie route uitgezet langs diverse monumenten, kerken, een molen en andere markante plekken. Deuren, die soms gesloten blijven voor publiek, zijn deze dag geopend.

Littenseradiel heeft maar liefst 144 rijksmonumenten binnen de gemeentegrenzen en daarnaast nog eens 252 karakteristieke objecten. Bovendien zijn 6 van de 29 dorpen aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’: Easterein, Húns, Lytsewierrum, Mantgum, Rien en Weidum. Dit zestal dorpen wordt op 10 september niet aangedaan. Op deze dag voert de route door Wommels, Iens, Spannum en Kûbaard. Enthousiaste vrijwilligers staan paraat om hun kennis over een monument, karakteristiek pand of bijzondere wetenswaardigheid met u te delen.

De route – van zo’n 15 kilometer – kan zowel per auto, fiets als wandelend worden afgelegd. Een extraatje is er voor fietsers en wandelaars: voor hen voert een deel van de route over een oud binnenpad. Een boekje met daarin de route is de leidraad voor deze dag.

Speciale vlaggen en bordjes markeren de route. Bovendien zijn er voor deze dag kleinschalige activiteiten georganiseerd, zoals de kunsttentoonstelling in het kerkje van Martin Sybesma in Kûbaard met uitleg van de schilder, een fotopresentatie met toelichting in de voormalige herberg van Kûbaard (het huidige dorpshuis), een draaiend watermolentje met uitleg van de molenaar, de rondleiding in de kerken  van Iens en Spannum en niet te vergeten het verhaal van het oude Tsiispakhús (met het speciaal voor deze dag geopende kaaspakhuis plus woonhuis aan de Terp in Wommels). Daarnaast zijn er langs de route diverse fotopanelen te bewonderen.

De gratis routeboekjes zijn vanaf 11.00 uur verkrijgbaar bij de start in museum it Tsiispakhús, Ald Hiem 2 in Wommels, en bij de deelnemende monumenten. Bijzonder is dat de route ook digitaal verkrijgbaar is via de app IZITravel voor uw smartphone. Dit keer dus geen Pokémon Go maar Monument Go!

Rienster Rikkers 2e priis yn Baard

RiensterRikkersBaard2016
Sneon 20 augustus wie it Iepen Kampioenskip Ielrikjen Littenseradiel yn Baard. It kampioenskip wie foar it lêst organisearre yn 2010, de nije kroechbaas seach it wol sitten om it evenemint nij libben yn te blazen. Neist it ielrikjen wie der in Simmerfair en in fiskwedstriid.

De Rienster Rikkers ha de 2e priis wûn mei harren skiere iel. Harren geheim sil ek de fêste Omrop Fryslân-harker net witte, moarns wiene Jan Spannenburg (Rien) en Klaas Bakker (Boazum) tegearre mei de organisaasje te gast yn it radioprogramma Op en Ut om it ielrikjen te promoatsjen. 'Sonnema en Weduwe Joustra jouwe harren yngrediënten ek net wei', aldus Jan Spannenburg.

Sneon 27 augustus stean de rikkers yn Tsjalbert dêr't it Frysk kampioenskip ielrikjen plakfine sil.

Paradepaadje 25 t/m 28 augustus

paradepaadje
Paradepaadje is de kunst- en cultuurroute in de gemeente
Littenseradiel, Friesland. Deze route loopt door 6 dorpjes, in het groene en weidse landschap van zuidelijk Littenseradiel. De route is per auto, fiets of wandelend te volgen. De dorpen zijn Lutkewierum, Bozum, Wieuwerd, Britswerd, Itens en Rien. Paradepaadje is ca. 15 km lang. Op deze route zijn ca. 30 locaties geselecteerd, waar kunst geëxposeerd wordt en cultuur valt te beleven. De locaties zijn zeer divers: een kerk, café, buurthuis, woonhuis, boerenschuur, boerderijdeel, paardenstal, waterpartij enz... Locaties, die door de kunst een extra mooie uitstraling krijgen. Naast kunst en cultuur op locatie, is er onderweg ook nog van alles te zien en beleven.
Een bezoek aan Paradepaadje is  zeer de moeite waard. U kunt er wel een hele dag mee vullen! Maar.... wilt u echt alles zien en beleven dan heeft u wel 2 dagen nodig (dat kan op hetzelfde entreebewijs). U kunt in elk deelnemend dorp starten.

In elk dorp op de route staat een kassa, waar u het toegangsbandje, dat alle dagen geldig is, kunt kopen incl. routekaartje waarop alle kunstenaars en locaties staan vermeld. Daarnaast hebben is ook een programmaboekje waarin alle extra activeiten staan zoals muziek, dichters, workshops en demonstraties op de route.
Nel de Boer staat dit jaar voor het Goede Doel met haar produkten verkoop voor Cambodja in de voormalige doopsgezinde kerk te Itens. Verder werken diverse kunstenaars en terassen mee aan een ander Goed Doel nl kakhuusies(toiletten) op Sri Lanka. Vorig jaar hebben we samen 5 kunnen realiseren. En dit jaar?? Voor alle informatie rond Paradepaadje zie: www.paradepaadje.nl

Tsjerkepaad 2016

kerk lytsewierrum
Het Friese landschap wordt gekenmerkt door de vele kerken, vaak van monumentaal karakter. Soms hangt er een bordje: de sleutel is af te halen bij…… maar helaas is vaker nog de deur gewoon op slot. Dit is erg jammer want vaak is het kerkinterieur de moeite van het bekijken waard.

In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. In 2016 is het uitgegroeid tot de openstelling van meer dan 250 kerken in geheel Friesland (incl. de Friese Wadden-eilanden) met wel 40.000 bezoekers.  
De meeste kerken zijn in 2016 in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fiets- en wandelroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning.

De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag. Bij de deelnemende kerken en een aantal VVV kantoren zijn speciale gidsen verkrijgbaar met daarin een foto van de kerk en een korte beschrijving van de kerk.
In Littenseradiel doen o.a. de kerken in Lytsewierrum, Wommels, Easterein en Iens mee.

Op de website treft u aan een overzicht van de kerken die open zijn in 2016. Tsjerkepaad duurt tot en met 10 september.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen