De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Zaterdag 15 juli oud papier

Zaterdag 15 juli a.s. wordt (vanaf) 08.30 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen. 

Graag rekening houden met onderstaande aandachtspunten:                                                                                     papier hier
-Alleen oud papier/karton wordt aangeboden langs de openbare weg;
-Het oud papier graag bij elkaar binden met een touwtje;
-Mochten mensen zelf het oud papier in de container zetten, dan graag zoveel mogelijk achterin de container schuiven.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte in Itens.

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen