De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Vriendenpartij: 13 augustus 2017

Vriendenpartij2017
Zondag 13 augustus a.s. vindt de jaarlijkse Vriendenpartij plaats op het sportveld in Itens.
Een kaatspartij waarbij gekaatst wordt met zachte bal en speciaal veld. Ook voor mensen die niet (goed) kunnen kaatsen!
Deze gezellige kaatspartij wordt afgesloten met een barbecue en LIVE muziek van Sander Metz.

Aanvang kaatsen 09.30 uur, aanvang BBQ ca. 18.00 uur.
Kosten kaatsen € 15,- incl. eten en drinken, kosten BBQ inclusief consumpties € 15,-
De hele dag meedoen € 25,-

Opgeven kan tot donderdag 10 augustus bij: Willem Visser tel: 06-18701311, Jan Boonstra jr. tel: 06-29078082, Johannes Hazenberg tel: 06-81465039 of via e-mail naar: freonepartij(@)gmail.com haakjes even weghalen

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen