De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Stremming Sibadawei, Easterein

WerkInUitvoering
De Sibadawei in Easterein is gestremd voor alle verkeer van maandag 25 september tot en met dinsdag 24 oktober 2017 in verband met herinrichtingswerkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig. Daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV uit Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder, de heer D. Eefting van Schagen Infra BV via 06–10132624. Ook kunt u met vragen of voor meer informatie bellen met de heer S. Fluitman of de heer S. van der Meer van de gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen