De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Snoeiafval aanmelden

snoeihout bultIn week 42 wordt het snoeiafval in de gemeente weer opgehaald. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 13 oktober, 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0515) 334495 of met het digitale formulier. Via onderstaande link vindt u ook meer informatie over het aanbieden van het snoeiafval. De ophaalweken in 2017 zijn week 7, 12, 16 en 42, 47 en 50.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen