De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Zaterdag a.s. oud papier

oud papierZaterdag 04 november a.s. wordt (vanaf) 08.30 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen. Graag rekening houden met onderstaande aandachtspunten:                                                                     
-Oud papier/karton graag aanbieden langs de openbare weg
-Het oud papier graag bij elkaar binden met een touwtje
-Mochten mensen zelf het oud papier in de container zetten, dan graag zoveel mogelijk achterin de container schuiven

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte in Itens.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen