De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Vooraankoniging Film in de Lytse Fjouwere

filmIn december en februari word er een film vertoond in dorpshuis de Lytse Fjouwere.
Het gaat om zondagmiddag 10 december en zaterdagavond  3 februari.
Tijd en film worden nog doorgegeven! Noteer alvast in de agenda!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen