De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Ledenvergadering IJsclub

IJsbaan2
De IJsbaan in Rien is alweer onder water gezet, in afwachting van wat moeder natuur zal gaan doen.
Donderdag 30 november a.s. organiseert de IJsclub van De 4 doarpen de jaarlijkse ledenvergadering om 20:00 uur in Dorpshuis de Lytse Fjouwere te Itens.

Een ieder is van harte welkom. Punten waarover o.a. zal worden gesproken is de verlichting van de ijsbaan en de gevolgen van de gemeentelijke herindeling.

Lees meer voor de volledige agenda van deze avond.


1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 2016
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester en kascommissie
5. Bestuursverkiezing
6. Ingekomen stukken
7. Mededelingen bestuur
8. Verlichting ijsbaan
9. Gevolgen gemeentelijke herindeling
10. Rondvraag
11.Sluiting

Jo binne tige wolkom!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen