De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Gemeentehuis Littenseradiel dicht

GemeenteLittenseradiel
Door de herindeling met ingang van 1 januari 2018 is het nodig dat het gemeentehuis dicht is, omdat er verschillende zaken en systemen overgezet moeten worden naar drie nieuwe gemeenten. Daarom is het gemeentehuis nu dicht. 

Lees meer voor informatie wanneer u waar terecht kunt.Reisdocumenten en rijbewijzen
U kunt geen reisdocumenten en rijbewijzen meer aanvragen tot en met 31 december. Vanaf maandag 2 januari 2018 kunt u terecht bij uw nieuwe gemeente. Kijk daarvoor op de website van uw nieuwe gemeente. Houd er rekening mee dat het anders kan werken dan dat u gewend bent. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn om eerst een afspraak te maken.

Burgerlijke stand Littenseradiel
Burgerlijke stand is alleen nog geopend voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden op:

maandag 18 december tussen 10.00 en 11.00 uur
dinsdag 19 december tussen 10.00 en 11.00 uur
woensdag 20 december tussen 10.00 en 11.00 uur
vrijdag 22 december tussen 10.00 en 11.00 uur
woensdag 27 december tussen 10.00 en 11.00 uur
vrijdag 29 december tussen 10.00 en 11.00 uur
Andere zaken kunnen dan niet aangevraagd of geregeld worden. Dan kan niet eerder weer dan 2 januari in uw nieuwe gemeente.

Online aanvragen Littenseradiel
Het is niet meer mogelijk om online aanvragen te doen tot en met 31 december 2017. Vanaf 2 januari kunt u terecht bij uw nieuwe gemeente. Kijk op de website van uw nieuwe gemeente hoe dat in zijn werk gaat.

Vergunningen
Via omgevingsloket.nl kunt u een omgevingsvergunning of watervergunning aanvragen. Dat gaat gewoon door. Wel is het mogelijk dat het verwerken van de aanvraag iets meer tijd kost. Als dat zo is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. APV-vergunningen zonder spoed worden na 2 januari 2018 behandeld door de nieuwe gemeenten.

Calamiteiten
Bij een noodsituatie of calamiteit belt u uiteraard 112. Maar ook de gemeente Littenseradiel heeft een calamiteitennummer voor als er iets aan de hand is buiten kantooruren. Dat kunt u gebruiken als u overlast ondervindt door bijvoorbeeld een overstroming van een straat of als u een gevaarlijk situatie constateert op of aan gemeentelijke eigendommen. Voor andere zaken kunt u dit nummer niet bellen. Het calamiteitennummer is bereikbaar tot en met 31 december 2017 23.59 uur via 0651 16 13 55. Vanaf 0.00 uur die nacht kunt u terecht bij uw nieuwe gemeente of bij de politie 0900-8844 (geen spoed).

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen