De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Herindeling: gemeente Winsum?

Oudjaarsstunt GemeenteWinsum2017
In de gemeente Littenseradiel wordt in 2017 nog goed uitgepakt door de Oudejaarsploegen. De herindeling speelt daarbij een prominente rol.
Na de oudejaarsstunt in Easterein, heeft ook de Oudejaarsploeg van Winsum frl niet stil gezeten, die alle 29 dorpen daarbij heeft betrokken.

Op de plaatsnaamborden is 'gemeente Littenseradiel' gewijzigd naar 'gemeente Winsum'.
Bij Eetcafé de Trijesprong in Winsum hangt een doek aan de gevel: 'Wy fiele ús by gemeente de Waadhoeke noch net hielendal thús, dêrom is fan 1 jannewaris ôf café de Trijesprong ús nije gemeentehûs'.
Op de gevel van het gemeentehuis Littenseradiel in Wommels hangt een verhuisbericht, verwijzend naar de 'nieuwe locatie' in Winsum.

Foto's door Eetcafé de Trijesprong in Winsum, meer op hun Facebookpagina.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen