De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Grof vuil in de gemeente Súd West Fryslân

logo sud west
Grofvuil is afval wat te groot is voor de afvalcontainer. Particulieren kunnen dit zelf wegbrengen naar één van de milieustraten in de gemeente:  Bolsward, Heeg, Koudum en Sneek. De eerste twee kubieke meter grofvuil is gratis.
De gemeente kan ook grofvuil thuis ophalen. Drie keer per jaar is een inzameldag van grofvuil. De eerstvolgende datum voor grof vuil ophalen is 27 februari (Itens). Gebruik maken van deze mogelijkheid? Dan wel vooraf aanmelden bij de gemeente! De eerste twee kubieke meter (2 m3) grofvuil zijn gratis. Voor meer afval moet betaald worden.

Wilt u weten wanneer de gemeente in één van de Fjouwer doarpen grofvuil komen ophalen? Bel dan met 14 0515 . U kunt uw grofvuil hier ook aanmelden. U bewaart uw grofvuil op uw eigen erf.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen