De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Opleiding kaatstrainer 2

schrijfin
Voor wie het leuk vindt om kaatstrainer te worden, biedt kaatsbond KNKB een curusus aan. Beginnende trainers starten met een cursus op niveau 2. In deze cursus leer je hoe je verantwoord training kan geven aan met name de jeugdige kaatsers. Je bent misschien wel de eerste trainer waar ze mee te maken krijgen. Jouw rol is om deze enthousiaste kaatsers de basisvaardigheden verder aan te leren en te verbeteren. Om dit te kunnen doen, wordt in de cursus veel aandacht besteed aan de kaatstechnieken van de opslag, uitslag en het tussenspel. Je leert hoe je deze op een positieve, leuke en goede manier over kan brengen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het voorbereiden van een training, het begeleiden bij wedstrijden en activiteiten.
De startvan de cursus is op 5 maart , opgeven kan nog tot 1 maart. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden!
De cursus begint om 19.00 uur in sporthal de Trije in Franeker. Overige data: 5/12/19/26 maart en 9/ 16 april. Opgeven kan via deze link.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen