De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Openbare bekendmakingen gemeente Súdwest Fryslân

logo sud westWilt u weten waar de openbare bekendmakingen (zoals een bouwvergunning, vergaderstukken gemeenteraad etc.) van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn te vinden of hoe u zich er op kunt abonneren? Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ga naar de homepagina van de website van de gemeente/ klik links op bekendmakingen/klik vervolgens op openbare bekendmakingen.
De gemeente werkt aan een nieuwe website. Als deze in de lucht komt zal de route naar deze pagina waarschijnlijk anders zijn. 
De gemeente Súdwest-Fryslân publiceert bekendmakingen niet in een krant. Sinds een aantal jaren zijn gemeenten hier niet meer toe verplicht.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen