De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Iepen dei skoalle De Romte Itens 21 maart

DeRomte1Op woansdei 21 maart wolle wy jo graach ús trijetalige skoalle sjen litte. Jo binne fan herte wolkom tusken 08.30 en 10.00 oere. De kofje stiet klear! U kunt rondkijken in de groepen en zelf bepalen welk tijdstip u bij een groep aansluit. Het programma van deze ochtend is: Alle groepen beginnen om 8.30 tot 9.00 uur in de kring. Groep 4 t/m 8 leest de laatste 15 minuten. Van 9.00 tot 9.30 uur gaan alle groepen rekenen. Om 9.30 tot 10.00 uur gaat de onderbouw veilig leren lezen + een werkles doen. In de midden- en bovenbouw doen ze spelling/taal/rekenen.

See you at De Romte in Itens!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen