De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

De 4 doarpen gastvrij?

fierljeppen
Van 3 t/m 7 augustus staat Fryslân volop in het teken van de traditionele sport. Fryslân verwelkomt in deze week 20 Europese sportteams. Elk team komt met een andere sport. Sport Fryslân is op zoek naar gastgezinnen, die het leuk vinden om de Europese sporters te leren kennen. En de “wille” en faciliteiten hebben om de sporters een gezellige en aangename tijd te bieden. Heeft u nog een slaapkamer beschikbaar? Meld u snel aan!

Op donderdag 12 april kan een ieder meer informatie krijgen over het project European sports for all games. Kom naar restaurant Noflik Easterein op donderdag 12 april van 19.30-22.00 uur.  

Korte toelichting: European sports for all games
De “European sports for all games” is een uitwisseling van cultuursporten. De gasten van de deelnemende landen krijgen een slaapplaats aangeboden in de dorpen, bij mensen thuis. Er worden nieuwe contacten gelegd, verhalen verteld en nieuwe vriendschappen gesloten. Het gastdorp organiseert activiteiten vanuit hun cultuur en tradities. De bewoners uit het dorp en de gastlanden worden via het spelen van de culturele en traditionele sporten (local grass root sports) met elkaar verbonden. Iedereen kan meedoen, op zijn/haar eigen niveau.

Men is op zoek naar gastgezinnen, die het leuk vinden om internationale mensen/sporters te leren kennen. En de “wille” en de faciliteiten hebben om de deelnemers een gezellige en aangename tijd te bieden. Daarnaast kan het gastgezin de deelnemers kennis laten maken met Friesland en haar rijke cultuur. Wat wordt er verwachten van een gastgezin?

- ruimte voor 2 of meer internationale deelnemers (van 2 t/m 8 augustus)
- eigen slaapkamer met bedden voor de gasten
- sanitaire voorzieningen
- aantal maaltijden + lunchpakketjes
- Engels en/of Duits spreken is geen probleem

Om geschikte gastgezinnen te vinden heeft Sport Fryslân hulp nodig. Men zoekt vrijwilligers, die vanuit de steden en dorpen als aanspreekpunt willen optreden voor Sport Fryslân, maar hun ook wil helpen met het zoeken van gastgezinnen voor de deelnemers. Daarnaast treden ze op als gastheer/vrouw en verwelkomen ze de deelnemers in hun dorp. Per dorp logeren 1 of 2 teams, elk team bestaat uit 10 personen. De deelnemers zijn allen volwassenen.

De 200 buitenlandse deelnemers, 20 teams, komen uit: België, Groot-Brittanië, Denemarken, Finland, Italië, Spanje, Slovenië, Griekenland, Portugal, Duitsland, Polen, Hongarije, Ierland, Roemenië, Rusland, Schotland, Frankrijk en Japan. Elk team komt met een andere sport, zo komen de Denen met Parkour, de Fransen met Polynesisch Kanovaren, de Italianen met kaasrollen, de Duitsers met Shuffleboard, de Japanners met Jiu-jiutsu en de Ieren met Galeic football. Benieuwd naar alle deelnemers en sporten?

Vanuit de organisatie zal Sport Fryslân zorg dragen voor begeleiding. Niet alleen voor de deelnemers en de gastgezinnen, maar ook voor de projecten zoals buurtsportcoaches en cultuurmakelaars.

Naast een unieke ervaring is de maximale vergoeding voor de dorpen € 2400,- per team.

Vragen, behoefte aan meer informatie of aanmelden als gastgezin? Neem dan contact op met Stefanie Gelderblom via s.gelderblom(@)sportfryslan.nl

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen