De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Gevonden voorwerp

sleutelhanger
Afgelopen zaterdag is er een sleutel gevonden in het gras bij de glasbak in Itens (zie foto). De eigenaar kan zich melden bij Hearedyk 44 (Abels).

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen