De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang 23 april

ledenvergadering
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen”

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag, 23 april 2018, om 20.00 uur in het dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens.

Agenda:
1. Opening
2. Agenda vaststellen / ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 1 mei 2017 (Zie www.de4doarpen.nl, onder dorpen/dorpsbelang De Fjouwer Doarpen/notulen algemene ledenvergaderingen of wilt u de notulen vooraf ontvangen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een belletje naar 0627096815, brengen wij deze bij u langs!
4. Mededelingen voorzitter
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2017
7. Vaststellen Begroting 2018
8. Bloemetje van het jaar
9. Bestuursverkiezing Myra Kok is 4 jaar bestuurslid geweest en niet herkiesbaar. Kandidaat bestuurslid: Johan Postmus. Tot een uur voor de vergadering kunnen tegenkandidaten zich melden bij de secretaris.
10. Verslag speeltuincommissie “Yn ‘e Golle” (Hinke Jellema)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na de vergadering, onder het genot van een hapje en drankje (1ste drankje van dorpsbelang) komt een bestuurslid van de Stichting Lytse Farwegen inzichtelijk maken waar ze aan werken. Bekijken of er (op)-vaarten vanuit onze dorpen kunnen worden meegenomen in de plannen. Wij hopen u op deze vergadering te mogen verwelkomen!

Jan Hofstra, Sybrig Faber, Myra Kok, Reinder Abels, Caspar Bronwasser, Edgar Jansen en Johannes van der Brug

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen