De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Koningsdag in de 4 doarpen

koningsdag
Voor alle bewoners van de 4 doarpen, die Koningsdag in de buurt willen vieren, even de activiteiten op een rij:

- Het dorpshuis is de hele dag open, voor een kop koffie, een kopje soep, een snack of een borrel. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij!

- Om 11.00 uur gaat de Lytse Fjouwere keatspartij op het sportveld van start, een ledenkaatspartij voor iedereen , die niet meer op de basisischool zit. Opgave bij Gerard Witteveen, voor woensdag 19.00 uur

- Vanaf 14.00 uur is er jeu de boules, ook op het sportveld in Itens

- Het Keningsklaverjassen in het dorpshuis start om 14.00 uur. inleg € 3,50, mooie vleesprijzen te winnen!
 
Fijne Koningsdag!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen