De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kavels te koop in Itens

kavels te kop
Van de website www.woneninsudwestfryslan.nl:

In Itens zijn nog twee bouwkavels beschikbaar aan de zuidkant van de Hearedyk (Tsjems & Tuolle). Itens is een gemoedelijk terpdorp met circa 260 inwoners en ligt centraal tussen Sneek, Leeuwarden, Franeker en Bolsward.

“De Fjouwer doarpen”
Itens vervult een centrumfunctie op het sociale en maatschappelijke vlak (dorpshuis, basisschool 'De Romte') voor de kernen Rien, Lytsewierrum en Hinnaard.

Kavelinformatie
Kavel 1: ca. 835 m2 - € 101.035,00 (inclusief btw).
Kavel 2: ca. 605 m2 - € 73.205,00 (inclusief btw).

Belangstelling?
Neem contact op met de heer J. Menage van team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0515.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen