De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Mear Fryslân app van de Greidhoeke

greidhoeke appSinds 14 mei is de Greidhoeke app te downloaden als onderdeel van de MeAr FRYSLAN app. Het is een interactieve route door de Greidhoeke met op 11 plekken extra informatie, hetzij tekst of animatie. De totale lengte van de fietsroute is 42 km, maar je kunt op elke plek in de route starten (en stoppen). Door augmented reality zien deelnemers op hun smartphone dingen, die er niet echt zijn. Dit gebeurt door een digitale laag die over de werkelijkheid wordt gelegd. De eerste 250 downloads zijn gratis.
Kijk voor rmeer info op www.mearfryslan.nl

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen