De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

De Vriendenpartij: zondag 15 juli (mét scherm WK Voetbal)

Vriendenpartij2018 
Tijdens de Vriendenpartij op Zondag 15 Juli op het sportveld van Itens, wordt er voor de voetballiefhebbers voor de WK Finale een groot scherm opgehangen. Deze begint om 17:00 uur!!

De vriendenpartij is één van de grootste en gezelligste kaatspartijen van Friesland. Iedereen vanaf de lagere school mag hier aan mee doen, het is kaatsen met zachte bal in een speciaal veld waar je niemand in de weg kan staan. Het is leuk voor jong en oud. Of je kan kaatsen of niet het is leuk, iedere kaatser krijgt een bijnaam.

Het kaatsen begint om 09:30. Daarnaast is er live muziek van Sytse Haaima
De inleg is:
€ 17.50 voor kaatsen en overdag eten en drinken en dan wordt je goed verzorgd
€ 25.-- voor kaatsen drinken en BBQ
€ 15.-- voor BBQ en drinken vanaf ongeveer 17 uur

Kaatsen, kaatsers aanmoedigen óf het voetbal kijken en genieten van dit geweldige evenement, het kan allemaal.
Voor het bovengenoemde kun je opgeven bij : Jan Boonstra Jr. 06 29078082 of Willem Visser 06 18701311

Wil je alleen even komen kijken en een drankje nemen dan hoef je je niet op te geven. Er staat een bus in de tent waar je een kleine bijdrage in mag doen.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen