De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Bewoners Itens kunnen weer vrij varen

ItensOpschonenVaart1
Afgelopen dagen zijn de vaarwegen rond Easterein, Hidaard, Hartwert en Reahus opgeschoond. Op het laatste moment is het nog gelukt om ook de vaarweg naar Itens mee te nemen in het project. Na diverse telefoontjes over en weer kon met een financiële bijdrage van Doprsbelang en de aanwonenden zelf, groen licht gegeven worden aan loonbedrijf Okkema, die de werkzaamheden uitvoert. Het overgrote deel van de kosten worden gedragen door projectplan van de vier genoemde dorpen.

Donderdag jl. is Okkema gestart met de werkzaamheden. Er wordt diep gehekkeld zodat de waterplanten niet al te snel terugkomen. De plantenresten en modder zijn aan een kant van de sloot op wal gelegd en zullen t.z.t. nog gefrased worden. Voordat dit kan gebeuren is het de bedoeling dat al het vuil wat meegekomen is opgeruimd gaat worden. Dorpsbelang zal hier nog een oproep voor plaatsen. Er zijn enige vrijwilligers nodig die dit voor hun rekening willen nemen.

Kortom de bootje bezitters van Itens kunnen dus weer vrij varen en genieten van de mooie sloten en vaartjes die onze dorpen met elkaar verbinden.

Johan Postmus
Vereniging De Fjouwer DoarpenItensOpschonenVaart2 ItensOpschonenVaart3  ItensOpschonenVaart4 ItensOpschonenVaart5 ItensOpschonenVaart6

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen