De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

mededeling van Stifting Doarpshûs de Lytse Fjouwere

Dorpshuis2
Bij deze hebben we enkele mededelingen vanuit Stifting Doarpshûs de Lytse Fjouwere:

Bestuurswisseling:
Berend de Leeuw en Marianne Eringa zijn gestopt als bestuurslid van de stichting. Tiede van der Velde heeft de functie als voorzitter van Berend overgenomen en voor het secretariaat zoeken we nog een vrijwilliger. Is er iemand in de Fjouwer doarpen, die het leuk vindt om deze taak op te pakken, dan is hij/zij van harte welkom!
Wij als bestuur zijn ook actief aan het zoeken, maar wil je info, dan mag je je melden bij Tiede van der Velde.
Bij deze wil het bestuur Berend en Marianne bedanken voor hun inzet voor ons doarpshûs!

Vrijwilligers:
Wanneer er mensen zijn, die zo nu en dan een vrijwilligers taak, zoals een bardienst, willen draaien, dan is hij/zij van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Bouwe Jan Huisman.

Schoonmaker:
We hebben een vacature voor schoonmaker. Het gaat om ca. 4-6 uur, één keer in de 2 weken. Meer info is te verkrijgen bij Dick de Haas of Fokje Altenburg.
Tegenover deze werkzaamheden staat een kleine vergoeding, mede gezien het vaste karakter ervan.

Verfbeurt:
Afgelopen zomer heeft Anne Knevelman it doarpshûs buitenom geschilderd. In dit nieuwe jasje staat it doarpshûs er weer pico bello bij!
Dank ook aan de hervormde kerk, die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bestuur de Lytse Fjouwere
Fokje Altenbug, Dick de Haas, Bouwe Jan Huisman, Chiel Kampman & Tiede van der Velde

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen