De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Uitnodiging Mienskipsoerlis de 4 doarpen

De4doarpenLogo
Dorpsbelang van De Fjouwer Doarpen nodigt iedere inwoner en de vertegenwoordigers van alle clubs en verenigingen van onze 4 dorpen uit voor een overleg over versterking van onze mienskip, op 12 september as. vanaf 20.00 uur in ons dorpshuis De Lytse Fjouwere.

Onze 4 dorpen kennen veel fijne activiteiten, van Fjouwer Doarpen Docht tot Kaatsvereniging, van Yogaclub tot Diggelfjoer en van Dorpshuis tot Biljarten en Darten, enzovoort. En waar dat zo uitkomt, weten de clubs elkaar af en toe wel te vinden.

Maar het zou nog mooier kunnen zijn, wanneer de verschillende clubs en verenigingen elkaar regelmatig op de hoogte houden van hun plannen en ontwikkelingen.
De één weet de weg binnen de gemeente, de ander weet van potjes subsidie, terwijl de een geld overhoudt en de ander elke keer weer tekort komt.
Daarom lijkt het ons goed om eens bij elkaar te zitten en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen, de mienskip versterken en wellicht nieuwe activiteiten bedenken.

Wij zien jullie graag in het dorpshuis De Lytse Fjouwere op 12 september as. vanaf 20.00 u!

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen, het Dorpshuis De Lytse Flouwere, Fjouwer Doarpen Docht, Diggelfjoer

Jan Hofstra

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen