De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Expositie 'Passie verbindt' Yogagroep Itens e.o.

passie 2Op dinsdagmorgen volgen wij de yogales van Ellen ten Hooven en doen oefeningen om “ons hoofd leeg te maken”. Daardoor komen wij dichter bij ons gevoel en kunnen wij de dagelijkse beslommeringen en spanningen loslaten, waardoor de energiebanen in ons lichaam verbeteren. Dit verbindt ons allereerst.

Na de lestijd drinken wij met elkaar koffie en worden er allerlei zaken uitgewisseld. Dit schept eveneens een band.
Soms komen er onderwerpen naar voren die ons allen interesseren en raken. Zo kwam het onderwerp passie ter sprake. Wij hebben geïnventariseerd wat ieders persoonlijke passie is. Daaruit is een verrassend rijk boeket aan activiteiten naar voren gekomen, waar ieder met veel gevoel over kan praten. Dit maakte ons blij. Vanuit dit gevoel ontstond het idee: wij gaan een expositie organiseren.

Alle passies passen op een yogamatje!

Door yoga te beoefenen wordt er ruimte geschapen voor inspiratie. Inspiratie vanuit onszelf en vanuit onze omgeving; inspiratie voor creatieve ideeën en activiteiten op allerlei niveaus. Van het alledaagse niveau tot kunstzinnige uitingen.
Bij het uitoefenen van onze passie werken wij vanuit deze inspiratie. Wij proberen vanuit rust tot geïnspireerde activiteiten te komen. Of door die activiteiten rust en meer verbinding met onszelf te vinden. Juist vanuit die rust kunnen wij wat wij doen binnen ons gezin, onze familie, de gemeenschap waarin wij leven etc. tot creatievere uitingen komen. Waardoor wij meer plezier en voldoening beleven.

Verbinding draagt bij aan een betere wereld
Dit wezenlijke aan het beoefenen van yoga en het uitvoeren van je passie verbindt deze activiteiten en ons daarmee ook.
In deze expositie willen wij onze passie en onze verbondenheid laten zien. Ieder op eigen niveau maar wel met hetzelfde idee op de achtergrond: verbinding draagt bij aan een betere wereld. Nu het individuele materialisme tegen zijn grenzen aanloopt is de mensheid op zoek naar verbinding. Wij proberen vanuit onszelf aan die verbinding vorm te geven.

Expositie
Wanneer: 5,6,7 en 12,13,14 oktober
Waar: in de Menistetsjerke aan de Hearedyk in Itens
Openingstijden: 13.30 tot 17.00 uur

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Er is koffie en thee verkrijgbaar met wat lekkers erbij. U bent van harte welkom!

Yogagroep Itens e.o.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen