De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

AED in de Fjouwer doarpen

AED2
Alweer enige jaren hangt er aan de achterkant van het dorpshuis een AED. Deze AED is financiëel mogelijk gemaakt door de gemeente Littenseradiel, stichting De Lytse Fjouwere (dorpshuis) en dorpsbelang De Fjouwer Doarpen. De jaarlijkse onderhouds- en bijscholingskosten worden door Dorpsbelang gedragen. Dit najaar wordt de AED weer voorzien van een nieuwe batterij en elektroden zodat hij de komende jaren weer up to date is.

In de 4 dorpen zijn een aantal vrijwilligers, die zowel de AED kunnen bedienen en kunnen reanimeren. Mocht u de AED nodig hebben, dan kunt u een beroep doen op 1 van deze vrijwilligers. De actuele lijst met vrijwilligers is terug te vinden op de website van de 4Doarpen. Wilt u zich ook aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u een mail sturen naar dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.

Het gaat hierbij om een voorziening, waar alle inwoners van de dorpen een beroep op kunnen doen, dus ook zij die geen lid zijn van Dorpsbelang. Het bestuur van Dorpsbelang doet dan ook een beroep op deze groep niet-leden om zich alsnog aan te melden als lid van Dorpsbelang, op dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.


HOE TE HANDELEN BIJ EEN HARTSTILSTAND!

STAP 1: BEL 112, MELD DAT HET GAAT OM EEN HARTSTILSTAND
* Via 112 wordt de ambulance opgeroepen
* Geef duidelijk door dat het gaat om een hartstilstand
* Blijf bij het slachtoffer; bel een van de vrijwilligers als u niet zelf kunt reanimeren
* Laat anderen het AED apparaat halen

STAP 2: LAAT AED APPARAAT HALEN. Waar is een AED apparaat:
* Aan de achterzijde (buitenmuur)van het dorpshuis De Lytse Fjouwere; de AED is dag en nacht beschikbaar
* Bent u alleen, bel dan uw buren, dichtstbijzijnde familie of de hulpverlener in de buurt en laat die het AED apparaat halen

Naam en telefoonnummer van degene die u moet bellen.
1. naam : tel.nr. :
2. naam : tel.nr. :
3. naam : tel.nr. :

STAP 3: HELP HET SLACHTOFFER.
* Blijf kalm en start reanimeren (indien mogelijk)
* Sluit AED aan en volg de instructies van de AED
* Blijf reanimeren tot de ambulance er is

Print bovenstaande stappen uit en doe dat ook met onderstaande de lijst met namen van vrijwilligers, die de AED kunnen bedienen. Leg de informatie op een plek, die u zich gemakkelijk herinnert (bijvoorbeeld de meterkast). U heeft immers geen tijd om de computer op te starten als er een noodgeval is!!!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen