De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Gast van de raad

logo Sudwest Fryslan
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds 1 januari een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Bovendien vergadert de gemeenteraad sinds kort in een nieuwe locatie in Sneek: het Bestjoershûs. Als Gast van de raad kunnen belangstellenden met beide kennismaken. Aanmelden kan via de griffie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Gast van de Raad
De raad biedt u de mogelijkheid om als speciale ‘Gast van de raad’ voor en tijdens de raadsvergadering een kijkje achter de schermen te nemen van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Een leuke mogelijkheid om meer te weten te komen over de gemeentepolitiek en kennis te maken met raadsleden en het college.

Programma Gast van de Raad
Deelnemers aan Gast van de raad worden om 18.00 uur ontvangen in het gemeentehuis op het Waltaplein aan de Markstraat 15 te Sneek. Onder het genot van een kop soep en een broodje krijgen de deelnemers informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, politieke partijen en de raadsagenda van die avond. Na deze introductie gaan de gasten naar de nieuwe raadszaal, waar op de publieke tribune plekken voor hen zijn gereserveerd. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Ook Gast van de Raad zijn?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie(@)sudwestfryslan.nl. Wie zich heeft aangemeld, ontvangt een uitnodiging voor deze avond met aanvullende informatie. Per keer kunnen maximaal 15 gasten worden ontvangen. Op donderdag 4 oktober 2018 is er weer een 'Gast van de raad'. U bent van harte welkom. Wanneer het maximum aantal gasten is bereikt, dan worden de belangstellenden voor een volgende raadsvergadering uitgenodigd.

De raadsvergaderingen, en ook de voorbereidende commissievergaderingen zijn openbaar. Daarom is iedereen ook buiten Gast van de Raad altijd welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen