De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Project 'Bûtengewoan Berikber' van start

Johannes Kramer
Inwoners van Fryslân kunnen vanaf nu aan de slag met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van eigen dorp of stad.

Gedeputeerde Johannes Kramer gaf in Jellum het startsein voor het nieuwe project Bûtengewoan Berikber. Buslijnen doen het steeds minder goed en zijn daarom niet toekomstbestendig. Om het platteland leefbaar te houden onderzoekt Provincie Fryslân hoe met het beschikbare budget meer kan doen. De mienskip zelf heeft als geen ander kennis en kunde van de eigen omgeving. Daarom willen men graag van hen horen hoe de bereikbaarheid beter kan. Goede ideeën worden getest in de praktijk. Bij succes nemen men het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.

Provincie Fryslân gaat op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen. Dat doen ze in Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben mensen behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar? Drie deskundige bureaus helpen inwoners bij het denk- en uitwerkproces. Deze bureaus – in ieder gebied één – helpen bij het zoeken naar een totaaloplossing voor het gebied.

Nadat de inwoners ze hebben aangedragen is er tijd om een aantal ideeën in de praktijk te testen. Bij succes worden ze meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer, dat in december 2022 ingaat.

Mensen die graag mee willen denken kunnen zich aanmelden via www.butengewoanberikber.frl. Een van de drie bureaus neemt dan binnenkort contact op.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen