De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Expositie “PASSIE VERBINDT”

passie 2
In deze expositie willen wij “de yogagroep van Itens e.o.” onze passie en onze verbondenheid laten zien. Ieder op eigen niveau maar wel met hetzelfde idee op de achtergrond: verbinding draagt bij aan een betere wereld.

Binnen onze yogagroep hebben wij geïnventariseerd wat ieders persoonlijke passie is. Daaruit is een verrassend rijk boeket aan activiteiten naar voren gekomen, waar ieder met veel gevoel over kan praten. Dit maakte ons blij. Vanuit dit gevoel ontstond het idee: wij gaan een expositie organiseren.
Alle passies passen op een yogamatje!

Wanneer? 5,6,7 en 12,13,14 oktober
Waar? in de Mennistetsjerke aan de Hearedyk 31 in Itens
Openingstijden 13.30 tot 17.00 uur

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Er is koffie en thee verkrijgbaar met wat lekkers erbij. U bent van harte welkom!

Yogagroep Itens e.o.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen