De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

4 december : Bezoek Sinterklaas aan SBS de Romte

sinterklaas 2
Omdat Sinterklaas een verschrikkelijk druk schema heeft de komende week, brengt hij op dinsdag 4 december een bezoek aan SBS De Romte. Dit in plaats van woensdag 5 december. Belangstellenden, ouders en kinderen, die nog niet op de Romte zitten, zijn van harte welkom om Sinterklaas te ontvangen op school. Naar verwachting komt de Sint rond 8.45 uur! 
Altijd weer afwachten hoe hij dit jaar naar Itens komt....

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen