De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Provincie zoekt muzikanten

ProvincieFryslanFotoZoektocht
Muzikale modellen mogen zich melden voor de provinciale verkiezingscampagne voor 2019.

Provincie Fryslân zoekt modellen uit de mienskip voor de posters, flyers, advertenties en commercials die vanaf februari in Fryslân te zien zijn. De verkiezingen voor Provinciale Staten vinden plaats op 20 maart 2019.

De campagneslogan luidt Stem. Voor jouw geluid. Voor het campagnebeeld worden Friezen die een muziekinstrument bespelen, uitgenodigd zich als fotomodel aan te melden. Het instrument moet gestemd worden om zo zuiver mogelijk gehoord te worden; dit als parallel met een stem uitbrengen in verkiezingstijd. Ervaring met modellenwerk of fotografie is niet nodig. Zowel beroeps- als amateurmuzikanten worden gevraagd.

Meedoen?
Lees meer op de website van de Provincie Fryslân.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen