De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Bingo Fûgelwacht: vrijdag 25 januari a.s.

Bingoavond
Op vrijdag 25 Januari a.s. organiseert Fûgelwacht “De Fjouwer Doarpen” opnieuw een bingoavond voor jong en oud!

Plaats: Dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens Aanvang: 20.00 uur

Er zijn weer mooie prijzen én waardebonnen te winnen!

Wij ontvangen u deze avond met een kopje koffie en tijdens de pauze trakteren wij op een hapje.

Muzikale omlijsting door accordeonist Henk de Vries

Als bestuur hopen wij u een gezellige avond aan te bieden.

Dus; NET STINNE, MAR HINNE!!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen