De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Gaat er € 1000,- naar De 4 doarpen? (tussenstand)

prijs
Een maand geleden was hier te lezen dat inwoners door het invullen van een vragenlijst voor 'Bûtengewoan berikber' € 1000,- kunnen verdienen voor hun dorp. 

Maandag 4 februari wordt de definitieve uitslag hiervan bekend gemaakt. Nu al is er een tussenstand...
De top 5 van de winactie ziet er momenteel zo uit:
1. Spannum
2. Blessum
3. Friens
4. Rien
5. Wjelsryp

Rien, één van onze 4 dorpen staat dus al in de top lijst. Maar ook de andere dorpen schijnen hoog te staan...

De organisatie heeft bekend gemaakt, naast de eerste prijs van € 1000,- nog een tweede prijs van € 500,- in het leven te roepen. De moeite waard om dus nog even de vragenlijst in te vullen. 

Let op: invullen kan individueel en geldt dus niet per adres. Alle lijsten die voor 75% zijn ingevuld tellen mee.

Meer info of de lijst invullen? Vul >hier< de lijst in, of lees >hier< het bericht met meer informatie over dit initiatief.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen