De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Zwembad De Klomp zoekt vrijwilligers

Het afgelopen seizoen 2012 is voor zwembad De Klomp een mooi en vruchtbaar seizoen geweest. Er zijn meer dan 25.000 bezoekers geweest en er zijn veel activiteiten succesvol georganiseerd. Maar het was tevens het laatste van de vijf jaar gegarandeerde bijdrage die het zwembad kreeg na de doorstart als zelfstandig bad met vrijwilligers in 2008.ZwembadDeKlompWommelsLOGO

De Klomp zou het ontzettend leuk vinden als de enthousiaste vrijwilligersploeg die er al is met een paar nieuwe leden kon worden uitgebreid. Niet alleen leuk, maar het is ook hard nodig, aangezien ook de gemeente moet bezuinigen en de (eventuele) bijdrage vele malen lager zal zijn.

Wie wat tijd over heeft en ook vindt dat De Klomp moet blijven bestaan is van harte welkom om zich aan te melden. Je komt als vrijwilliger met veel mensen in contact en doet leuk en nuttig werk met leuke collega’s. Je wordt goed aangestuurd door het personeel en het bestuur en er wordt elk jaar na afloop van het seizoen een gezellige vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Je kunt je aanmelden bij Thea Baarslag, bestuurslid vrijwilligers, tel 0515332473, f.baarslag(@)planet.nl.

Meer informatie onder ‘Lees Meer’

 

Wij zoeken:
-Vrijwilligers voor de kiosk
-Vrijwilligers voor de activiteiten
-Vrijwilligers voor de pr en communicatie
-Vrijwilligers voor onderhoud en bouwZwembadDeKlompWommelsFOTO
-Vrijwillige lifeguards Lotenverkopers

Wij vragen:
-Affiniteit met het (behoud van het) zwembad
-Regelmatige inzetbaarheid
-Creatieve inbreng
-In pr en onderhoud enige deskundigheid terzake

Wij bieden:
-Contact met veel mensen
-Leuk en nuttig werk Leuke collega vrijwilligers
-Goede aansturing door personeel en bestuur
-Jaarlijks een gezellige vrijwilligersbijeenkomst

Je wordt voor je begint in de kiosk goed ingewerkt. Om lifeguard te worden moet je een korte cursus van een dagdeel volgen, alle lifeguards doen dat elk jaar met zijn allen. De verantwoordelijkheid aan bad ligt ten allen tijde bij het personeel; dat heeft alleen wat ondersteuning nodig (het is wettelijk verplicht om afhankelijk van de drukte voldoende toezichthouders te hebben). De lotenverkoop is elk jaar in maart en april voorafgaand aan het seizoen.
Meer info: bij Thea Baarslag, bestuurslid vrijwilligers, tel 0515332473, f.baarslag(@)planet.nl.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen