De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

De 4 doarpen de Fryske Top 100 yn

NimMyMeiDyMei
De kinderen van Basisschool de Romte en de kinderen van 3 andere basisscholen in de gemeente Littenseradiel hebben samen met zanger Wiebe Kaspers, een Friese popsong geschreven én gezongen over de grutto: Nim my mei dy mei.

Nam het opnemen van de videoclip is de volgende stap: de hitlijsten in, de Fryske Top 100!

Stemmen kan t/m 2e Kerstdag op Greidebern ft. Wiebe Kaspers - Nim my mei dy mei
via www.FryskeTop100.nl

Hoe stemmen?

1. Ga naar www.frysketop100.nl 
2. Stel een eigen Top-5 samen met daarin natuurlijk Greidebern ft. Wiebe Kaspers - Nim my mei dy mei
3. Kies nog 4 andere nummers om de Top-5 compleet te maken
4. Vul geldige gegevens in om via e-mail de Top-5 te bevestigen en de stem geldig te maken
5. Roep mensen op om hetzelfde te doen!
Per geldig e-mailadres kan er 1 keer worden gestemd.Het lied 'Nim my mei dy mei' is gemaakt in het kader van het onderwijsproject Greidhoeke goes Onderwijs, een project over de grutto en het gebrek aan biodiversiteit in het landschap.

Het lied gaat over een jongen die op bed ligt en buiten de grutto hoort roepen. De grutto neemt hem mee op reis, leert hem vliegen…. of was het toch allemaal een droom?
De kinderen hopen met het lied veel aandacht te krijgen voor de grutto, de weidevogel waar het niet goed mee gaat.

Het lied is inmiddels regelmatig te horen op Omrop Fryslân Radio.

Greidhoeke goes Onderwijs is een tweejaar durend onderwijsproject van basisschool de Romte in Itens, de Opslach in Wommels, de Stjelp in Baard en it Bynt in Winsum.
Dit in samenwerking met verschillende cultuurinstanties, natuurorganisaties en de mienskip.

Meer informatie over het lied of het project Greidhoeke goes Onderwijs is te vinden op www.GreidhoekeOT7.nl .

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen