De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Drs. L. van Brederode


Praktijk voor psychologische hulpverlening BrederodeLogo
Drs. L. van Brederode

In Lutkewierrum aan de Tsjerkeleane nr. 1 is de praktijk gevestigd van Liesbeth van Brederode, eerstelijns psycholoog.

Haar praktijk biedt u de mogelijkheid in alle rust en privacy uw problematiek met haar te bespreken en tot behandeling over te gaan.

Over de werkwijze en aanverwante wetenswaardigheden kunt u de website raadplegen en eventueel een aanmeldingsformulier invullen.

Telefonisch is de praktijk bereikbaar onder nr. 0515 52 13 19 BrederodeLogoLocatie
E-mailadres: lvanbrederode(@)hetnet.nl


Contact                                                   
Drs. L. van Brederode
Tsjerkeleane 1
8642 WE Lytsewierrum                                          

Tel: 0515-521319
E-mail: lvanbrederode(@)hetnet.nl
Website: www.psychologievanbrederode.nlDe4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen