De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Contact

De webredactie van De4doarpen.nl staat altijd open voor leuke bijdragen op de website. Alleen zó houden we de website met z'n allen up-to-date! Artikelen, columns, foto's of data voor de agenda? Geef ze aan ons door!
Dit kan zowel in het Fries als in het Nederlands, wij proberen een zo goed mogelijke afwisseling te maken.

Webredactie:
website(@)de4doarpen.nl haakjes even weghalen

We zijn ook te vinden op FACEBOOK en TWITTER!

De webredactie bestaat uit de volgende 4 leden:
Hinnaard: Immie Kamstra
Itens: Elisabeth Abels
Lytsewierrum: Caspar Bronwasser
Rien: Ewoud van der Weide

Zij beheren per toerbeurt het e-mailadres van de webredactie.


Foto's sturen?
Foto's gemaakt die leuk zijn voor de website, maar te groot om ze te versturen via de mail?

Maak gebruik van WeTransfer, snel en eenvoudig grotere bestanden verzenden.
-Ga naar www.wetransfer.com
-Accepteer de voorwaarden
-Voeg bestanden toe
-Vul een e-mail adres in van de ontvanger (bijv. website(@)de4doarpen.nl)
-Vul eigen e-mail adres in
-Schrijf een bericht
-Klik op Transfer

De foto's worden nu vestuurd naar het e-mail adres van de ontvanger. Dit kan even duren.
Zodra de ontvanger de foto's heeft geopend ontvangt de verstuurder een melding.
De4doarpen.nl is een initiatief van Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen. Zij zijn te bereiken via het volgende mailadres:
dorpsbelang(@)de4doarpen.nl haakjes even weghalen
De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen