De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kaatsvereniging Itens e.o

Kaatsvereniging Itens e.o. organiseert ieder jaar vanaf Koningsdag t/m eind augustus/begin september verschillende kaatspartijen voor leden en niet leden in de Fjouwer doarpen, Itens, Rien, Hinnaard en Lytsewierrum.

Wekelijks wordt er in het seizoen competitie gekaatst door heren en dames. Voor de iets minder fanatiekelingen is er ferdivedaasje keatsen, voor een ieder die het leuk vind om een balletje te slaan of kennis wil maken met deze leuke Friese sport. In het seizoen worden er verschillende ledenpartijen georganiseerd, maar ook niet leden worden bij sommige partijen uitgenodigd om mee te doen.

Voorbeelden van kaatspartijen zijn: Koningsdagpartij, nachtkeatsen, stritkeatsen en pearke keatsen, waarbij elke keer weer gestreden wordt om de mooie kransen en de bijbehorende prijzen.

Ook worden er federatie partijen georganiseerd en ook de zogenaamde Agrarische partij, waarbij heren 1e klasse kaatsers op het sportveld in Itens te bewonderen zijn. Door de verschillende sponsors is het mogelijk om de verschillende partijen te organiseren.

Daarnaast is er een jeugdcommissie, die zich actief inzet voor het jeugdkaatsen in de dorpen.

Elke week wordt er onder deskundige leiding met de kinderen van de basisschool getraind en er wordt ook een competitie gekaatst.

Huidig Bestuur: Gerard Witteveen, Tim Houtsma, Jan Peter Bootsma, Elisabeth Abels-Gorter, Hinke Jellema en Sippy Wiersma

 

Contact

Elisabeth   Abels- Gorter, Itens.

E-mail:   kf-itens(@)live.nlNiis oer it programma, activiteiten ens. fia
 ús Facebook –pagina facebook.com/kf.itenseo

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Keatsprogramma K.f.Itens e.o. 2018

25 april: start competitie en ferdifedaasje heren en dames 19.30 oere

27 april: Lytse Fjouwere-keatspartij (Keningsdei) 11.00 oere Ynlis € 3,-, opjaan foar 26 april 19.00 oere
Stiper: Stichting de Lytse Fjouwere

11 mei: Federatie schooljongens/meisjes/jongens/meisjes 16.00 oere
12 mei: Federatie welpen/pupillen 13.00 oere

15 mei: Start kompetysje jeugd 19.00 oere

17 mei: Start training jeugd 6 t/m 9 jier 18.30–19.30 oere, 10 t/m 16 jier 19.30–20.30 oere

03 juni: Pearkekeatsen foar manlju en froulju 11.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 26 mei 19.00 oere
Stiper: Kamstra steenhandel

8 juni :Jeugdledenpartij 18.00 oere
Ynlis €1,-, opjaan foar tiisdei 19.00 oere

17 juni :Teatsen (keatse mei in tennisracket) 11.00 oere
Ynlis €3,-, opjaan foar 16 juni 19.00 oere
Stiper: Profile Rodenburg Sneek

23 juni: Agraryske partij K.N.K.B. Manlju 1e klas v.f. 10.00 oere
Stipers : Agrarysk bedriuwslibben út de 4 doarpen

8 juli: Jeugdleden keatspartij 9.30 oere
Ynlis €1,-, opjaan foar freed 6 juli, 19.00 oere
Leden keatspartij 11.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 7 juli 19.00 oere

15 juli: Freonepartij, mear ynformaasje folget


21 juli :KNKB Welpen meisjes 10.00 oere


22 juli: Federatie heren A&B 11.00 oere, Ynlis € 5,-
Stiper: Oto2poets

17 augustus: Nachtkeatsen foar eltsenien fanôf de basisskoalle 22.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 16 augustus 19.00 oere

30 & 31 augustus: Jeugd âlder partij 18.00/19.00 oere
Ynlis € 1,-, opjaan foar tiisdeitejûn 19.00 oere
Stiper: De Baklucht

9 september: Fopma partij 11.00 oere
Ynlis € 3,-, opjaan foar 8 septimber 19.00 oere
Stiper: familie Fopma

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen