De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Stichting Hinnaarder Klokhûs

De stichting “Behâld Hinnaarder Klokhûs” opgericht in 1993 heeft tot doel –zoals de naam ook wel aangeeft het instandhouden van het Klokhûs HinnaarderKlokhus1(klokkestoel) op het kerkhof in Hinnaard.
De stichting heeft geen vaste inkomsten, maar probeert via bijdragen van derden de klokkestoel in stand te houden.

In 1993/94 is de klokkestoel volledig herbouwd door vrijwilligers voornamelijk uit Hinnaard en met subsidie van derden. In 2010 bleek jammer genoeg, dat het dak door zwammen was aangetast. Daarom is het dak in 2012 vervangen door een volledig nieuw dak, gemaakt en geplaatst door de firma Bootsma uit Tirns.

Naast de klokkestoel verzorgt de stichting samen met de inwoners van Hinnaard ook het onderhoud aan het kerkhof, zowel het maaien van het gras als het onkruidvrij houden van het kerkhof en het grindpad er om heen. Hoewel niet groot is de klokkestoel een bezoek meer dan waard. Dat geldt ook voor het kerkhof met zijn monumentale grafstenen. Ook deze zijn in 2012 deels gerestaureerd en sommige zijn van nieuwe belettering voorzien.HinnaarderKlokhus2

In de zomer is de klokkestoel open voor publiek en van binnen te bezichtigen. In de klokkestoel zijn met enige regelmaat foto’s van oudsher te bekijken.

Contact                                                                                   

M. Kampman (penningmeester) chielmarianne(@)hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen