De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Toneelvereniging

Toneelvereniging Nim it sa't is

Waarom lid worden van onze vereniging:Toneelvereniging2014

Het is een oude friese traditie om in de wintermaanden samen een toneelstuk in te studeren. Zo blijft er binding in de dorpen bestaan.

Nim it sa’t is bestaat sinds 1923. Uitvoeringen zijn meestal in maart of april in het dorpshuis. En het is natuurlijk heel leuk om dorpsgenoten te zien in een andere rol.

Behalve donateur worden en de voorstelling zien kun je ook meespelen in grotere of kleinere rol, of meedoen met bijv de aankleding of decorbouw. Donateur worden kost maar 10 euro per jaar en dan krijg je ieder jaar 2 vrijkaarten voor de voorstelling.

Contact                                                 

Martie de Vreugt
De opslach 4, Rien
Tel. 0515-520700

E-mail: wouterenmartie(@)planet.nl

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen