De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Toneelvereniging

Artikelindex

Toneelvereniging Nim it sa't is

Waarom lid worden van onze vereniging:Toneelvereniging2014

Het is een oude friese traditie om in de wintermaanden samen een toneelstuk in te studeren. Zo blijft er binding in de dorpen bestaan.

Nim it sa’t is bestaat sinds 1923. Uitvoeringen zijn meestal in maart of april in het dorpshuis. En het is natuurlijk heel leuk om dorpsgenoten te zien in een andere rol.

Behalve donateur worden en de voorstelling zien kun je ook meespelen in grotere of kleinere rol, of meedoen met bijv de aankleding of decorbouw. Donateur worden kost maar 10 euro per jaar en dan krijg je ieder jaar 2 vrijkaarten voor de voorstelling.

Contact                                                 

Martie de Vreugt
De opslach 4, Rien
Tel. 0515-520700

E-mail: wouterenmartie(@)planet.nl

 


hertejeie 3

HERTEJEIE

'Meitsje fan je hert gjin moardkûle'
fan Trudy de Vos troch  Nim it sa't is Itens/Rien e.o.

Yn wyldrestaurant De Moede Hinde is elk jier in wedstriid foar it bêste fleisgerjocht en elk jier ferdwynt der yn deselde tiid ien fan de gasten. Dit jier sels twa. Alle gasten binne fansels fertocht, mar ek de genderneutrale kok dy ‘t drok dwaande is mei de hertebaltsjes, de notaris mei in twangsteuring en in hiel senuweftich famke wurde troch Schippers en De Jong fan de plysje underfreegje. Wa makket fan syn hert in moardkûle?

9 en 10 Maart 2018 om 20:00 oere De Lytse Fjouwere Itens

Yntree: € 7,50

Spilers: Agnes Zeinstra, Bouwe-Jan Huisman, Fred Dijkstra, Harrie Draaijer, Janny Bouma, Elisabeth Abels-Gorter, Margje van de Velde, Martie de Vreugt, Thea Metz en Wytse Bouma.
Ljocht en lûd: Job Plantinga en Klaas Oldenburger
Rezjy: Friek Kosse 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen