De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

AED

Vanaf nu hebben we ook in Itens een AED en zijn vrijwilligers opgeleid om in een noodgeval te helpen. Met hulp van de vrijwilliger en de AED kan AED1mogelijk een mensenleven worden gered. De AED is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente, de stichting de Lytse Fjouwere en Dorpsbelang. De jaarlijkse onderhouds- en bijscholingskosten worden door Dorpsbelang gedragen.

Het gaat hier om een voorziening waar alle bewoners van de dorpen een beroep op kunnen doen, dus ook zij die geen lid van dorpsbelang zijn. Het bestuur van Dorpsbelang doet dan ook een dringend beroep op deze groep niet-leden om zich alsnog aan te melden als lid van Dorpsbelang op  dorpsbelang(@)de4doarpen.nl haakjes even weghalen

HOE TE HANDELEN BIJ EEN HARTSTILSTAND!

STAP 1: BEL 112, MELD DAT HET GAAT OM EEN HARTSTILSTAND
* Via 112 wordt de ambulance opgeroepen.
* Geef duidelijk door dat het gaat om een hartstilstand.
* Blijf bij het slachtoffer; bel een van de vrijwilligers als u niet zelf kunt reanimeren.AED2
* Laat anderen het AED apparaat halen.


STAP 2: LAAT AED APPARAAT HALEN. Waar is een AED apparaat:
* Aan de achterzijde (buitenmuur)van het dorpshuis De Lytse Fjouwere; de AED is dag en nacht beschikbaar.
* Bent u alleen, bel dan uw buren, dichtstbijzijnde familie of de hulpverlener in de buurt en laat die het AED apparaat halen.

Naam en telefoonnummer van degene die u moet bellen.
1. naam : tel.nr. :
2. naam : tel.nr. :
3. naam : tel.nr. :

STAP 3: HELP HET SLACHTOFFER.
* Blijf kalm en start reanimeren (indien mogelijk).
* Sluit AED aan en volg de instructies van de AED.
* Blijf reanimeren tot de ambulance er is.

Print bovenstaande stappen uit en doe dat ook met onderstaande de lijst met namen van vrijwilligers die de AED kunnen bedienen. Leg de informatie op een plek die u zich gemakkelijk herinnert (bijvoorbeeld de meterkast). U heeft immers geen tijd om de computer op te starten als er een noodgeval is!!!

>>>TELEFOONLIJST VAN MENSEN IN DE FJOUWER DOARPEN DIE KUNNEN WERKEN MET EEN AED<<< (alleen gebruiken voor noodgevallen)

 

 

 

 

 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen