De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Webredactie De4doarpen.nl

Na een tijdje zoeken zijn is de Webredactie compleet!De4doarpenLogo
De Webredactie zorgt ervoor dat de homepagina actueel blijft. Zij plaatsen berichten die binnenkomen via de mail, social media of die zij zelf tegenkomen. Elk dorp is in deze redactie vertegenwoordigd.
Immie Kamstra (Hennaard), Reinder Abels (Itens), Caspar Bronwasser (Lytsewierrum) en Ewoud van der Weide (Rien).

De komende weken zullen zij zich vaardig maken met de website, om vanaf 13 mei officieel van start te gaan en de website nóg actueler te maken!
Voor u zal er niets veranderen, foto's/uitnodigingen/artikelen etc. kunnen nog steeds naar
website(@)de4doarpen.nl haakjes wel even weghalen. Dit e-mail adres hebben alle redactieleden in beheer.

Natoerbelibbings-middei

Tongersdei 9 maaie 2013 wurdt der in Natoerbelibbingsmiddei organisearre.

Elkenien dy't dizze prachtige middei meimeitsje wol, moat him of har noch dizze wike foar 3 maaie opjaan.
Dat kin by G. Koldyk (Itens) op til: 0515-332985

Besjoch >hjir< de útnoeging.

Onderhoud Speeltuin

De Speeltuincommissie heeft vrijdagavond 26 april even flink de handen uit de mouwen gestoken.  Speeltuinonderhoud3

Het nodige onderhoud aan de speeltuin is weer verricht en de speeltuin staat er nu weer spik en span bij!
De onderstaande foto's spreken voor zich.

Speeltuinonderhoud1  Speeltuinonderhoud2  Speeltuinonderhoud4

Programma en intekenlijst FDW

Vanaf volgende week komen de dames van FDD (Fjouwer Doarpen Docht) bij alle inwoners langs met de intekenlijst voor het FDW FDD-logo(Fjouwer Doarpen Wykein), dat valt in het weekend van 1 en 2 juni 2013.

De prijzen voor het FDW zijn als volgt:
12 jaar en ouder: € 12,50
4 tot 12 jaar: € 10,-
Jonger dan 4 jaar: gratis
Ontbijt: € 1,-
Niet het hele weekend meepakken? Per onderdeel € 5,-

Klik >hier< voor het complete programma van dit feestelijke weekend!

Vrijmarkt 30 april

Tineke Viëtor en Nel de Boer uit Itens gaan 29 mei voor 3 weken naar Frida en Wilco in Cambodja.Koninginnedag2013
Om de vele babykleertjes mee te kunnen nemen staan zij 30 april voor het goede doel op de vrijmarkt met spullen die daar in het tehuis zijn gemaakt. Ook met kaarten en oranje voetbalshirts.

Ook spullen verkopen? Alle inwoners van De 4 doarpen kunnen dit op 30 april doen tegenover Dorpshuis De Lytse Fjouwere in Itens.

Kijk voor het volledige programma nog eens >hier<

EHBO'ers gezocht

Tijdens het Fjouwer Doarpen Wykein is FDD (Fjouwer Doarpen Docht) nog op zoek naar FDD-logogediplomeerde EHBO'ers. Ze zijn erg belangrijk voor het doen slagen van dit feestweekend.

Welke inwoners hebben een geldig EHBO diploma en zouden zich een paar uurtjes beschikbaar willen stellen tijdens het FDW? FDD zorgt voor een EHBO-kit.

Graag laten weten aan FDD via fddocht(@)live.nl haakjes wel even weghalen

Zwemseizoen 2013

Zaterdag 27 april 2013 is de opening van het zwemseizoen in Zwembad de Klomp te Wommels. Er zijn veel leuke ZwembadDeKlompWommelsFOTOactiviteiten zoals een modeshow, springkussen en een verloting. Om 13.00 is de openingsact met Geale en Gelske, de modeshow zal om 15.00 uur gaan beginnen.

De toegang is tijdens deze openingsdag geheel gratis!

Himmelwike Littenseradiel

HimmelwikeWillemsmaMoandeitemiddei 22 april hat wethâlder Willemsma de Himmelwike fan de gemeente Littenseradiel offisjeel iepene yn Reahûs. Hy winske elkenien in soad sukses om sa folle mooglik swerfôffal op te romjen.

Littenseradiel bynt mei basisskoallen, doarpsbelangen en Omrin de striid oan tsjin swerfôffal. De learlingen fan de basisskoallen gean op paad om it ôffal yn de omjouwing fan harren skoalle yn te sammeljen. It doel fan de aksje is om de learlingen, mar ek harren famylje, bewust te meitsjen fan swerfôffal en foaral dat se der sels wat oan dwaan kinne.

Freed is it Himmeldei yn De Fjouwer Doarpen, dan sille de bern fan Basisskoalle De Romte de striid oangean mei it swerfôffal yn de doarpen.
Binne der noch plakjes dy't net fergetten wurde moatte? Of wolle jo de bern wol efkes helpe? Dan graach trochjaan oan it Doarpsbelang: info(@)de4doarpen.nl heakjes wol efkes fuorthelje

Nazorg via GPS

Maandag 22 april heeft de BFVW in Itens de nieuwe app 'Fugelwacht' voor nazorgers gedemonstreerd. Een app is een applicatie voor de mobiele telefoon. BFVWapp
Met deze app kunnen nazorgers weidevogelnesten doorgeven via de GPS van hun mobiele telefoon.

Nu is het zo dat de nazorgers het land in gaan en een nest vinden, ze deze tekenen op een kaart en vervolgens thuis op de computer invoeren in het systeem. Met de nieuwe methode hoeft men slechts de app te starten bij het nest, en door te geven welke en hoeveel eieren er liggen. De GPS stuurt dan automatisch de coördinaten mee, tot 3 meter nauwkeurig.

Al deze nesten zijn later weer via mobiel of computer te bekijken. Ideaal voor de boer, die weet zo precies waar de nesten liggen. Nesten markeren met stokjes zal in de toekomst niet meer hoeven, wat voorkomt dat eierdieven de nesten leegroven.

Beluister >hier< de reportage van Omrop Fryslân, met Eddy de Boer van Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen