De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Flagge yn top op Klokhûs Hinnaard

Sûnt de restauraasje fan it Klokhûs en it tsjerkhôf yn de simmer fan 2012, hie de flagge noch net yn top west op it KlokhuisHinnaardVlagKlokhûs fan Hinnaard. Der moast in nije konstruksje foar de flagge bout wurde.

Troch de ynset fan Jan Kamstra fan Hinnaard is dit slagge en koe op Keninginnedei de flagge foar it earst wer wapperje! Jan: tige tank!

Zangdienst 9 mei Gertrudiskerk

Donderdag 9 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. 's Avonds om half 8 is er een zangdienst in de Gertrudiskerk te Lytsewierrum. GertrudisKerk
Er worden met name liederen gezongen uit de bundel van Joh. De Heer.
U bent allen van harte uitgenodigd!

Donderdag 9 mei 2013, 19:30 uur, Getrudiskerk te Lytsewierrum

Federatiekaatsen 3 en 4 mei

Vrijdag 3 en zaterdag 4 mei zijn er op het sportveld van Itens federatie kaats wedstrijden voor de welpen, pupillen, KaatsverenigingLogo
jongens en meisjes, schooljeugd en junioren. Kortom, veel kinderen aan het kaatsen in Itens. Ook jeugd uit Itens e.o. zal op het veld zijn/haar sportieve prestatie neerzetten.

Kom dus met dit mooie weer vooral even kijken op het sportveld in Itens, vrijdag 3 mei vanaf 16.00 uur,
zaterdag 4 mei vanaf 13.00 uur!

Nationale herdenking 4 mei 2013

Tijdens de Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei aanstaande herdenken we allen – burgers en militairen – die in het NationaleHerdenkingKoninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Littenseradiel zal aan de herdenking van álle oorlogsslachtoffers uit het Koninkrijk (of waar ook ter wereld) aandacht worden gegeven in Mantgum, Easterein, Kûbaard en Wjelsryp. In deze plaatsen zal een “stille tocht” of een herdenking worden gehouden.

Lees meer voor meer informatie..

Lees meer: Nationale herdenking 4 mei 2013

Klaverjassen

klaverjassen 004Dick de Ruiter is, nei 4 "bomen" kaarten, de winner wurden fan it Kening(inne) klaverjassen op 30 april yn Doarpshûs "De Lytse Fjouwere". Hy wie de bêste fan de 16 dielnimmers.

Koninginnedag 2013 (Foto's)

Onder het motto 'Met elkaar, voor elkaar' is Koninginnedag 2013 alweer achter de rug.Koninginnedag20131
FDD (Fjouwer Doarpen Docht) ging de samenwerking aan met ondermeer de SpeeltuincommissieKaatsvereniging Itens e.o en Kaartclub Fjouwerkaart om er een fantastische dag van te maken.

Niet alleen het sportveld en de vrijmarkt maar ook het terras voor het Dorpshuis bleek in trek met het prachtige weer. Met dank aan de FDD zijn er deze dag een aantal foto's gemaakt, deze zijn te vinden in het >Fotoalbum<

Zelf nog leuke foto's van de Koninginnedag in De 4 doarpen? Wij ontvangen ze graag via Facebook, Twitter, of e-mail: website(@)de4doarpen.nl haakjes wel even weghalen

Webredactie De4doarpen.nl

Na een tijdje zoeken zijn is de Webredactie compleet!De4doarpenLogo
De Webredactie zorgt ervoor dat de homepagina actueel blijft. Zij plaatsen berichten die binnenkomen via de mail, social media of die zij zelf tegenkomen. Elk dorp is in deze redactie vertegenwoordigd.
Immie Kamstra (Hennaard), Reinder Abels (Itens), Caspar Bronwasser (Lytsewierrum) en Ewoud van der Weide (Rien).

De komende weken zullen zij zich vaardig maken met de website, om vanaf 13 mei officieel van start te gaan en de website nóg actueler te maken!
Voor u zal er niets veranderen, foto's/uitnodigingen/artikelen etc. kunnen nog steeds naar
website(@)de4doarpen.nl haakjes wel even weghalen. Dit e-mail adres hebben alle redactieleden in beheer.

Natoerbelibbings-middei

Tongersdei 9 maaie 2013 wurdt der in Natoerbelibbingsmiddei organisearre.

Elkenien dy't dizze prachtige middei meimeitsje wol, moat him of har noch dizze wike foar 3 maaie opjaan.
Dat kin by G. Koldyk (Itens) op til: 0515-332985

Besjoch >hjir< de útnoeging.

Onderhoud Speeltuin

De Speeltuincommissie heeft vrijdagavond 26 april even flink de handen uit de mouwen gestoken.  Speeltuinonderhoud3

Het nodige onderhoud aan de speeltuin is weer verricht en de speeltuin staat er nu weer spik en span bij!
De onderstaande foto's spreken voor zich.

Speeltuinonderhoud1  Speeltuinonderhoud2  Speeltuinonderhoud4

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen