De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Toanielfoarstelling: kessentsje meinimme

Op freed 19 en sneon 20 april is de útfiering fan it toanielstik “Ien fleach oer it koekoeksnêst” troch toanielselskip Toneelvereniging2013Nim it sa’t is”.

Omdat it publyk dit jier op houten banken sit (in útsûndering kin makke wurde), freget it toanielselskip elkenien in kessentsje mei te nimmen, om wat nofliker sitte te kinnen.

De trailer nochris besjen? Kaarten? Sjoch op de side fan Toanielselskip Nim it sa't is.

Freed 19 en sneon 20 april, 20.00 oere, Doarpshûs De Lytse Fjouwere, Itens

Fan wa is dizze pau?

Der skarrelt oan de Molmawei tusken Rien en Lytsewierrum sûnt juster in pau rûn.Pau
Wêr is syn/har baaske? (foto mei tank oan Dorien Kooistra)

Update: Sa snel kin it somtiden gean, fia De 4 doarpen Facebook hawwe de eigners harren melden.
Mocht der immen aaien fine, skilje dan net mei de Fûgelwacht, mar mei Fred en Marja Dijkstra út Lytsewierrum.

Uitstel opening Zwembad De Klomp

Het bestuur van Zwembad De Klomp in Wommels heeft besloten om de opening van zaterdag 20 april a.s. uit te stellen naar zaterdag 27 april.
Dit alles i.v.m. de weersomstandigheden.ZwembadDeKlompWommelsLOGO

De koude nachten zouden veel van de warmte die in het zwembadwater gestopt wordt om het op 25 C te brengen verloren doen gaan. Bovendien wil het zwembad voorkomen dat de inspanningen die vrijwilligers moeten verrichten voor de activiteiten op de openingsdag voor niets zijn omdat vanwege het slechte weer de opkomst gering is.
De voorverkoop gaat de komende week van 15 t/m 20 april gewoon door en 27 april gaat het zwembad gegarandeerd wel open, zodat iedereen in de daarop volgende vakantie met hopelijk wel mooi weer kan zwemmen.

Waar is de schuur in Rien gebleven?

Zowel voor het verkeer als de inwoners van Rien is het aanzicht bij de binnenkomst van het dorp wel even wennen. WoonschuurRienSpanten
Van de schuur die normaal gesproken al van veraf is te zien is sinds deze week nog maar weinig over. Het enige dat er nog van de oude schuur over is zijn de 5 ijzeren spanten.

Uiteindelijk zal er op die plaats een moderne woonschuur komen, waarbij de vorm van de oude schuur als een soort regenjas zal dienen.
De toekomstige bewoners, Jan Brinkman en Marise Knegtmans houden alle ontwikkelingen van de woonschuur bij op een speciaal aangemaakt weblog. Deze is >hier< te vinden.

SAM-kafee: Soarch no en letter

Op tongersdei 18 april hâldt SAM wer in polityk kafee, diskear yn doarpshûs Us Honk te Britswert. SAMkafee2013
Nei de libbene diskusje dy’t it lêsthâlden drokbesochte kafee oer it lânbouferkear opsmiet, giet it diskear opnij oer in aktueel tema: Soarch no en letter. Lykas bekend stjit it ryk tal fan soarchtaken ôf en besuniget it omraak. De gemeenten krije dy taken oer en moatte der mei in minimum oan middels mei rêde.

Sjoch foar mear ynformaasje >dizze< útnoeging.

Tongersdei 18 april 20.00 oere, Us Honk yn Britswert, elkenien is wolkom.

Bloemetje van het jaar 2013

Tijdens de ledenvergadering van Doarpsbelang op 9 april werden de dames van FDD (Fjouwer Doarpen Docht) verrast met het DorpsbelangFDD"Bloemetje van het jaar" vanwege hun enthousiaste en creatieve inzet bij het organiseren van activiteiten voor jong en oud.
Doarpsbelangbestuur is blij met dit team, dat de afgelopen 2 jaar al heeft laten zien hoe leuk het in onze dorpen kan zijn. We hopen op vele volgende jaren.

De teamleden zijn links naar rechts: Esther Brouwer, Elisabeth Abels, Karin Vermeeren, Sippie Wiersma en Jeannet van Ommen (Jeannet staat niet op de foto, maar haar bloemetje wel).

Penningmeester dorpsbelang neemt afscheid

Na 8 jaar penningmeesterschap heeft Chiel Kampman afscheid genomen van het bestuur van Doarpsbelang De4doarpen. DorpsbelangChielKampman
Chiel heeft niet alleen goed voor de penningen gezorgd, hij heeft ook tal van andere taken op zich genomen, waaronder contacten met (officiële) instanties, het verzorgen van subsidieprojecten, aanschaf AED en training AED-ers. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor zijn vele werk voor onze dorpen.

Het dorpsbelang is nog dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Graag contact opnemen met het dorpsbelang.

Rondleiding melkveehouderijbedrijf Witteveen

Woensdagochtend 10 april hebben de leerlingen van de bovenbouw van Basisschool De Romte DeRomteBoerderij2een rondleiding gekregen op Melkveehouderijbedrijf Witteveen (tussen Itens en Rien).

Vooraf hadden de leerlingen al de nodige informatie opgezocht over melkvee en konden dit nu ervaren door te zien, voelen èn ruiken!
Ze kregen een rondleiding door diverse stallen waar Gerard en Jappie Witteveen vol passie vertelden over het grootbrengen van melkvee. De kinderen stelden goede vragen en weten nu allemaal waar de melk vandaan komt en waar het allemaal in is verwerkt.

Tot slot mochten de leerlingen nog even op de tractor zitten, ook om te ervaren dat je als fietser moet oppassen voor deze grote voertuigen! Na een glaasje verse melk, een zeer geslaagde ochtend!

Meer foto's? Lees meer....

Lees meer: Rondleiding melkveehouderijbedrijf Witteveen

Snoeiafval week 16

In week 16 wordt het snoeiafval voor de laatste keer dit voorjaar weer opgehaald.
Aanmelden kan tot vrijdag 12 april, 12Snoeiafval uur. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0515) 334495 of met het digitale formulier (de link hieronder). Voor informatie over de snoeiafval inzameling, zie onderstaande link.

Digitale aanmeldformulier snoeiafval

Informatie snoeihoutinzameling

Wilt u het snoeiafval pas aan de openbare weg neerleggen, wanneer u het heeft aangemeld? Regelmatig blijft er een hoop snoeiafval liggen doordat inwoners het vergeten zijn om aan te melden. Dan blijft het snoeiafval er een maand liggen, wat niet bepaald een fraai aanzicht is.

Amalia yn De 4 doarpen

In pear wike lyn is Amalia spotten yn De 4 doarpen. Dan ha wy it net oer de prinses, mar oer de skries Amalia.SkriesAmalia

Begjin maart hawwe yn Ekstremadura yn Spanje 15 skriezen (grutto's) in sender en in namme krigen, om te sjen hoe't se nei it noarden lûke om te brieden. Dit yn it ramt fan it projekt Kening fan de Greide.

De earste skries is sûnt in healwei maart yn Fryslân en hat Hinnaard al efkes oan dien. Se hat de namme Amalia krigen.
Amalia en oare skriezen binne te folgjen fia de webside van Kening fan de Greide. Klik >hjir< om te sjen wêr't Amalia op dit stuit is en op hokker plakken se west is.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen