De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Lytse Fjouwere Keatspartij

Tiisdei 30 april organisearret Keatsferiening Itens e.o. yn gearwurking mei Doarpshûs De Lytse Fjouwere in keatspartij.KaatsverenigingLogo
Dizze partij begjint om 12.00 en de ynlis is € 3,-. Safier mooglik keatse de manlju en froulju apart.

Elkenien fanôf de basisskoalle kin meidwaan!
Opjaan fóar sneintejûn 28 april, 19.00 oere. Dat kin by Jan Gerben Strikwerda of Gerard Witteveen.

Sjoch foar mear ynformaasje >dizze< útnoeging.

Oud papier: zaterdag 6 april

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg
There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg

Zaterdag 6 april wordt (vanaf) 09.00 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen.Oud papier

Willen de mensen die zelf het oud papier in de container zetten dit zoveel mogelijk achterin de container schuiven? Anders struikelen de mensen van de papiersjouwersploeg elke keer over de losse papieren.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte, Itens.

De Vrouwen van Nu: Handtassen

Op 9, 10 en 11 april verzorgen de Vrouwen van Nu een expositie Handwerken, thema handtassen.VrouwenVanNuApril
Ook enkele vrouwen uit De 4 doarpen zijn van de partij bij de Vrouwen van Nu Hennaarderadeel.

Dinsdag 9 april: 13:00 - 17:00
Woensdag 10 april: 10:00 - 17:00
Donderdag 11 april: 10.00-16.00

Locatie: Dielshûs Wommels, 't Bosk 41

IJsbaan Rien onder water

Nee, het ijsbestuur verwacht niet opnieuw een terugval van de winter. In samenwerking met Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen hebben ze FugelwachtIJsbaanRiengehoor gegeven aan de oproep van de BFVW, om nu al vrijwillig stukken land of ijsbanen onder water te zetten.

De vogels hebben het moeilijk nu het telkens zo droog is. Door de grond vochtig te maken, moet het bodemleven meer naar boven komen. Dat moet het de vogels, die op de bevroren velden bijna niet kunnen foerageren, makkelijker maken wormpjes en ander voedsel te bemachtigen.

Kort nadat de ijsbaan opnieuw onder water was gezet was er al veel bekijks door grutto's, kieviten een eenden. Zelfs de Leeuwarder Courant had oog voor de hulpactie. (voorpagina LC dinsdag 2 april j.l.)

Molenbruggetje

Afgelopen jaar is de molen tussen Hinnaard en Itens geheel opgeknapt. Er ontbrak echter nog een bruggetje naar de molen toe, dat onlangs is geplaatst door Loonbedrijf Rispens.MolenEnBrug

Nu resteert alleen nog de officiële ingebruikname, die zoals het nu staat op vrijdag 17 mei zal plaatsvinden.
Meer info zal t.z.t. volgen.

NVM Open Huizen Dag

Zaterdag 6 april 2013 organiseert NVM een Open Huizen Dag. NVMOpenHuis6April2013
Op deze dag zijn tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen die in de verkoop staan zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren.

In de 4 doarpen staan zo'n 16 huizen te koop, waarvan enkele ook meedoen aan deze Open Dag. Dus licht vrienden en kennissen in over deze Open Dag en hoe heerlijk het is om in één van de prachtige dorpen in Littenseradiel te wonen!

Kijk op Funda welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen Dag (Open Huizen route) en stippel een route uit.

Zomertijd

Ondanks dat de zomerse temperaturen nog ver weg zijn, gaat vannacht de zomertijd weer in.Zomertijd
Vannacht kan men een uur korter slapen, de klok gaat om 02.00 uur één uur vóóruit.

Vanaf zondag is het 's ochtends eerst wat langer donker, maar 's avonds blijft het langer licht. Het verzetten van de klok dient om beter te profiteren van het natuurlijke daglicht en te kunnen bezuinigen op elektriciteit. Energiebedrijven schatten een paar jaar geleden dat de zomertijd zo'n 0,3 procent energiebesparing oplevert.

Laten we hopen dat na de zomertijd ook de temperaturen zomers zullen gaan worden. 

Lytse Doarpen Rintocht

Op zaterdag 20 april organiseert Stichting Lytse Doarpen Rintocht opnieuw een wandeltocht door de mooiste dorpen in Littenseradiel.
Dit jaar is de LytseDoarpenRintochtstart en finish in Easterein.

Inschrijven voor de tocht is al mogelijk. Opgave op de dag zelf kan ook, dit is mogelijk tot 08:15 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Lytse Doarpen Rintocht: www.lytsedoarpenrintocht.nl

Kaatsseizoen 2013

Het lijkt met het huidige weer nog ondenkbaar, maar op 24 april gaat het kaatsseizoen weer van start, met op 30 april al de eerste KaatsverenigingLogoledenpartij.

Altijd al willen leren kaatsen? Of begint het weer te kriebelen?
Jong en oud, beginners en gevorderden: Iedereen kan zich aansluiten bij Kaatsvereniging Itens e.o.!

Kijk voor meer informatie of het veelbelovende kaatsprogramma op hun eigen pagina op deze website. 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen