De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Gemeentehûs ticht

GemeenteLittenseradielGemeentehûs ticht op tongersdei 9 en freed 10 maaie (03-05-2013)

It gemeentehûs is ticht op tongersdei 9 en freed 10 maaie yn ferbân mei Himelfeartsdei. Hâldt hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint. Jo kinne, allinne wannear't jo oerlêst ha of in gefaarlike sitewaasje konstatearje op of oan gemeentlike eigendommen, skilje mei tillefoannûmer 06-51161355.

Nieuw telefoonnummer gemeente Littenseradiel

GemeenteLittenseradielSteeds meer gemeenten in Nederland zijn bereikbaar op een 14+nummer, een kort en herkenbaar telefoonnummer voor alle inwoners.  Dit nummer is 14 plus het netnummer van de gemeente. Vanaf 1 mei is de gemeente Littenseradiel ook bereikbaar op 14 0515.

Qua belkosten maakt het niet uit of de inwoner belt met een lokaal netnummer of een 14+netnummer. De tarieven zijn gebaseerd op het lokale beltarief. Het 14+netnummer kan namelijk altijd en vanaf overal zonder kengetal worden ingetoetst. Op dit moment zijn hierop nog een aantal uitzonderingen bij bepaalde providers en toestellen, maar vanaf 1 juli 2013 is dit voor iedereen gelijk.

Meer informatie? Lees meer...

Lees meer: Nieuw telefoonnummer gemeente Littenseradiel

Nog 1 keer meepraten over toekomst Littenseradiel

De gemeente Littenseradiel zal zich in 2018 verdelen over gemeente Súdwest Fryslân en gemeente Leeuwarden. ToekomstLittenseradiel
Althans, dat is het voorstel van het college. Voor de dorpen Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum zou dit betekenen dat zij in 2018 onder Súdwest Fryslân vallen.

Bent u het hier niet mee eens? Of heeft u punten die u de raad mee wilt geven bij het uiteindelijke besluit?
U kunt uw mening nog 1 keer geven!

Lees meer...

Lees meer: Nog 1 keer meepraten over toekomst Littenseradiel

Nieuwe tent voor KF Itens e.o.

Donderdagavond 2 mei is de gloednieuwe tent van kaatsvereniging Itens e.o. voor het eerst opgezet. Deze tent is mede KF-ItensTent1. jpgmogelijk gemaakt door diverse subsidies en organisaties waaronder Dorpsbelang De 4 doarpen.

De ervaren tentenbouwer Peter Kronemijer heeft geholpen en tips gegeven waarmee de kaatsvereniging bij het opzetten enorm werd geholpen. De Kaatsvereniging is dus weer helemaal klaar voor het kaatsseizoen!

KF-ItensTent2  KF-ItensTent3

Flagge yn top op Klokhûs Hinnaard

Sûnt de restauraasje fan it Klokhûs en it tsjerkhôf yn de simmer fan 2012, hie de flagge noch net yn top west op it KlokhuisHinnaardVlagKlokhûs fan Hinnaard. Der moast in nije konstruksje foar de flagge bout wurde.

Troch de ynset fan Jan Kamstra fan Hinnaard is dit slagge en koe op Keninginnedei de flagge foar it earst wer wapperje! Jan: tige tank!

Zangdienst 9 mei Gertrudiskerk

Donderdag 9 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. 's Avonds om half 8 is er een zangdienst in de Gertrudiskerk te Lytsewierrum. GertrudisKerk
Er worden met name liederen gezongen uit de bundel van Joh. De Heer.
U bent allen van harte uitgenodigd!

Donderdag 9 mei 2013, 19:30 uur, Getrudiskerk te Lytsewierrum

Federatiekaatsen 3 en 4 mei

Vrijdag 3 en zaterdag 4 mei zijn er op het sportveld van Itens federatie kaats wedstrijden voor de welpen, pupillen, KaatsverenigingLogo
jongens en meisjes, schooljeugd en junioren. Kortom, veel kinderen aan het kaatsen in Itens. Ook jeugd uit Itens e.o. zal op het veld zijn/haar sportieve prestatie neerzetten.

Kom dus met dit mooie weer vooral even kijken op het sportveld in Itens, vrijdag 3 mei vanaf 16.00 uur,
zaterdag 4 mei vanaf 13.00 uur!

Nationale herdenking 4 mei 2013

Tijdens de Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei aanstaande herdenken we allen – burgers en militairen – die in het NationaleHerdenkingKoninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Littenseradiel zal aan de herdenking van álle oorlogsslachtoffers uit het Koninkrijk (of waar ook ter wereld) aandacht worden gegeven in Mantgum, Easterein, Kûbaard en Wjelsryp. In deze plaatsen zal een “stille tocht” of een herdenking worden gehouden.

Lees meer voor meer informatie..

Lees meer: Nationale herdenking 4 mei 2013

Klaverjassen

klaverjassen 004Dick de Ruiter is, nei 4 "bomen" kaarten, de winner wurden fan it Kening(inne) klaverjassen op 30 april yn Doarpshûs "De Lytse Fjouwere". Hy wie de bêste fan de 16 dielnimmers.

Koninginnedag 2013 (Foto's)

Onder het motto 'Met elkaar, voor elkaar' is Koninginnedag 2013 alweer achter de rug.Koninginnedag20131
FDD (Fjouwer Doarpen Docht) ging de samenwerking aan met ondermeer de SpeeltuincommissieKaatsvereniging Itens e.o en Kaartclub Fjouwerkaart om er een fantastische dag van te maken.

Niet alleen het sportveld en de vrijmarkt maar ook het terras voor het Dorpshuis bleek in trek met het prachtige weer. Met dank aan de FDD zijn er deze dag een aantal foto's gemaakt, deze zijn te vinden in het >Fotoalbum<

Zelf nog leuke foto's van de Koninginnedag in De 4 doarpen? Wij ontvangen ze graag via Facebook, Twitter, of e-mail: website(@)de4doarpen.nl haakjes wel even weghalen

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen