De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Koninginnedag 2013

Dinsdag 30 april 2013 is het zover: Koninginnedag om nooit te vergeten! Koninginnedag2013
Naast de abdicatie van koningin Beatrix èn de kroning van prins Willem Alexander, die overigens live op het scherm in het Dorpshuis zijn te zien, nog meer bijzonders.

FDD (Fjouwer Doarpen Docht) organiseert deze dag in samenwerking met verschillende verenigingen uit De 4 doarpen.
Naast een Klaverjaspartij door de Kaartclub, een Kaatspartij door de Kaatsvereniging, zijn er natuurlijk ook spelletjes, jeu de boule, speurtocht, vrijmarkt en zelfs een barbeque!

Voor sommige activiteiten is tijdige opgave noodzakelijk, bekijk daarvoor >hier< voor het volledige programma!

Witte kussentjes

Na het succes van 'Ien fleach oer it koekoeksnêst' door Toneelvereniging Nim it sa't is, ToneelverenigingKussentjeszijn na afloop van de uitvoeringen op 19 en 20 april 2013, 2 witte kussentjes blijven liggen.

Ze zijn af te halen bij Wytse en Janny Bouma op de Tuolle 4 in Itens.


Update: Inmiddels zijn de kussentjes opgehaald.

Topbedrag naar KF Itens e.o

In de maanden februari en maart heeft KF Itens e.o. meegedaan aan de jeugdsponsoractie in de KF-ItensSponsoractiePoeisz in Scharnegoutum. Elke week werden er flink wat sponsormunten in de koker van de kaatsvereniging gegooid.

Vrijdag 19 april werd de actie afgesloten met een jeugdsponsor gala met optredens van Monique Smit, Tim Douwsma en Yes-r. Tijdens dit gala werden ook de cheques uitgereikt met daarop het bedrag die de sponsoractie heeft opgeleverd.

KF Itens e.o. wil iedereen graag hartelijk bedanken voor het verzamelen en inleveren van de sponsormunten. Er gaat maar liefst € 859,- naar de clubkas!

Útwaaie op Skrok

Tongersdei 18 april binne de bern fan groep 5, 6 en 8 fan basisskoalle De Romte yn Itens op ekskurzje west by Natoergebiet Skrok.DeRomteSkrok1
Dit om't Natuurmonumenten al 25 jier de greidefûgels beskermet yn'e Greidhoeke.

Neidat Jelle de Boer fan Natuurmonumenten it ien en oar oer Natuurmonumenten en Skrok ferteld hie, stie der bûten in trekker mei weinen klear om dwers troch de greiden nei de fûgelhut te gean. Midden yn'e greiden stoppe de trekker efkes, dêr't de bern al in protte fûgels seagen. Spitigernôch waaide it in stoarm, dat in protte fûgels wiene der net te hearren.

Lês mear....

Lees meer: Útwaaie op Skrok

Toanielfoarstelling: kessentsje meinimme

Op freed 19 en sneon 20 april is de útfiering fan it toanielstik “Ien fleach oer it koekoeksnêst” troch toanielselskip Toneelvereniging2013Nim it sa’t is”.

Omdat it publyk dit jier op houten banken sit (in útsûndering kin makke wurde), freget it toanielselskip elkenien in kessentsje mei te nimmen, om wat nofliker sitte te kinnen.

De trailer nochris besjen? Kaarten? Sjoch op de side fan Toanielselskip Nim it sa't is.

Freed 19 en sneon 20 april, 20.00 oere, Doarpshûs De Lytse Fjouwere, Itens

Fan wa is dizze pau?

Der skarrelt oan de Molmawei tusken Rien en Lytsewierrum sûnt juster in pau rûn.Pau
Wêr is syn/har baaske? (foto mei tank oan Dorien Kooistra)

Update: Sa snel kin it somtiden gean, fia De 4 doarpen Facebook hawwe de eigners harren melden.
Mocht der immen aaien fine, skilje dan net mei de Fûgelwacht, mar mei Fred en Marja Dijkstra út Lytsewierrum.

Uitstel opening Zwembad De Klomp

Het bestuur van Zwembad De Klomp in Wommels heeft besloten om de opening van zaterdag 20 april a.s. uit te stellen naar zaterdag 27 april.
Dit alles i.v.m. de weersomstandigheden.ZwembadDeKlompWommelsLOGO

De koude nachten zouden veel van de warmte die in het zwembadwater gestopt wordt om het op 25 C te brengen verloren doen gaan. Bovendien wil het zwembad voorkomen dat de inspanningen die vrijwilligers moeten verrichten voor de activiteiten op de openingsdag voor niets zijn omdat vanwege het slechte weer de opkomst gering is.
De voorverkoop gaat de komende week van 15 t/m 20 april gewoon door en 27 april gaat het zwembad gegarandeerd wel open, zodat iedereen in de daarop volgende vakantie met hopelijk wel mooi weer kan zwemmen.

Waar is de schuur in Rien gebleven?

Zowel voor het verkeer als de inwoners van Rien is het aanzicht bij de binnenkomst van het dorp wel even wennen. WoonschuurRienSpanten
Van de schuur die normaal gesproken al van veraf is te zien is sinds deze week nog maar weinig over. Het enige dat er nog van de oude schuur over is zijn de 5 ijzeren spanten.

Uiteindelijk zal er op die plaats een moderne woonschuur komen, waarbij de vorm van de oude schuur als een soort regenjas zal dienen.
De toekomstige bewoners, Jan Brinkman en Marise Knegtmans houden alle ontwikkelingen van de woonschuur bij op een speciaal aangemaakt weblog. Deze is >hier< te vinden.

SAM-kafee: Soarch no en letter

Op tongersdei 18 april hâldt SAM wer in polityk kafee, diskear yn doarpshûs Us Honk te Britswert. SAMkafee2013
Nei de libbene diskusje dy’t it lêsthâlden drokbesochte kafee oer it lânbouferkear opsmiet, giet it diskear opnij oer in aktueel tema: Soarch no en letter. Lykas bekend stjit it ryk tal fan soarchtaken ôf en besuniget it omraak. De gemeenten krije dy taken oer en moatte der mei in minimum oan middels mei rêde.

Sjoch foar mear ynformaasje >dizze< útnoeging.

Tongersdei 18 april 20.00 oere, Us Honk yn Britswert, elkenien is wolkom.

Bloemetje van het jaar 2013

Tijdens de ledenvergadering van Doarpsbelang op 9 april werden de dames van FDD (Fjouwer Doarpen Docht) verrast met het DorpsbelangFDD"Bloemetje van het jaar" vanwege hun enthousiaste en creatieve inzet bij het organiseren van activiteiten voor jong en oud.
Doarpsbelangbestuur is blij met dit team, dat de afgelopen 2 jaar al heeft laten zien hoe leuk het in onze dorpen kan zijn. We hopen op vele volgende jaren.

De teamleden zijn links naar rechts: Esther Brouwer, Elisabeth Abels, Karin Vermeeren, Sippie Wiersma en Jeannet van Ommen (Jeannet staat niet op de foto, maar haar bloemetje wel).

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen