De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Penningmeester dorpsbelang neemt afscheid

Na 8 jaar penningmeesterschap heeft Chiel Kampman afscheid genomen van het bestuur van Doarpsbelang De4doarpen. DorpsbelangChielKampman
Chiel heeft niet alleen goed voor de penningen gezorgd, hij heeft ook tal van andere taken op zich genomen, waaronder contacten met (officiële) instanties, het verzorgen van subsidieprojecten, aanschaf AED en training AED-ers. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor zijn vele werk voor onze dorpen.

Het dorpsbelang is nog dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Graag contact opnemen met het dorpsbelang.

Rondleiding melkveehouderijbedrijf Witteveen

Woensdagochtend 10 april hebben de leerlingen van de bovenbouw van Basisschool De Romte DeRomteBoerderij2een rondleiding gekregen op Melkveehouderijbedrijf Witteveen (tussen Itens en Rien).

Vooraf hadden de leerlingen al de nodige informatie opgezocht over melkvee en konden dit nu ervaren door te zien, voelen èn ruiken!
Ze kregen een rondleiding door diverse stallen waar Gerard en Jappie Witteveen vol passie vertelden over het grootbrengen van melkvee. De kinderen stelden goede vragen en weten nu allemaal waar de melk vandaan komt en waar het allemaal in is verwerkt.

Tot slot mochten de leerlingen nog even op de tractor zitten, ook om te ervaren dat je als fietser moet oppassen voor deze grote voertuigen! Na een glaasje verse melk, een zeer geslaagde ochtend!

Meer foto's? Lees meer....

Lees meer: Rondleiding melkveehouderijbedrijf Witteveen

Snoeiafval week 16

In week 16 wordt het snoeiafval voor de laatste keer dit voorjaar weer opgehaald.
Aanmelden kan tot vrijdag 12 april, 12Snoeiafval uur. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0515) 334495 of met het digitale formulier (de link hieronder). Voor informatie over de snoeiafval inzameling, zie onderstaande link.

Digitale aanmeldformulier snoeiafval

Informatie snoeihoutinzameling

Wilt u het snoeiafval pas aan de openbare weg neerleggen, wanneer u het heeft aangemeld? Regelmatig blijft er een hoop snoeiafval liggen doordat inwoners het vergeten zijn om aan te melden. Dan blijft het snoeiafval er een maand liggen, wat niet bepaald een fraai aanzicht is.

Amalia yn De 4 doarpen

In pear wike lyn is Amalia spotten yn De 4 doarpen. Dan ha wy it net oer de prinses, mar oer de skries Amalia.SkriesAmalia

Begjin maart hawwe yn Ekstremadura yn Spanje 15 skriezen (grutto's) in sender en in namme krigen, om te sjen hoe't se nei it noarden lûke om te brieden. Dit yn it ramt fan it projekt Kening fan de Greide.

De earste skries is sûnt in healwei maart yn Fryslân en hat Hinnaard al efkes oan dien. Se hat de namme Amalia krigen.
Amalia en oare skriezen binne te folgjen fia de webside van Kening fan de Greide. Klik >hjir< om te sjen wêr't Amalia op dit stuit is en op hokker plakken se west is.

Lytse Fjouwere Keatspartij

Tiisdei 30 april organisearret Keatsferiening Itens e.o. yn gearwurking mei Doarpshûs De Lytse Fjouwere in keatspartij.KaatsverenigingLogo
Dizze partij begjint om 12.00 en de ynlis is € 3,-. Safier mooglik keatse de manlju en froulju apart.

Elkenien fanôf de basisskoalle kin meidwaan!
Opjaan fóar sneintejûn 28 april, 19.00 oere. Dat kin by Jan Gerben Strikwerda of Gerard Witteveen.

Sjoch foar mear ynformaasje >dizze< útnoeging.

Oud papier: zaterdag 6 april

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg
There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg

Zaterdag 6 april wordt (vanaf) 09.00 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen.Oud papier

Willen de mensen die zelf het oud papier in de container zetten dit zoveel mogelijk achterin de container schuiven? Anders struikelen de mensen van de papiersjouwersploeg elke keer over de losse papieren.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte, Itens.

De Vrouwen van Nu: Handtassen

Op 9, 10 en 11 april verzorgen de Vrouwen van Nu een expositie Handwerken, thema handtassen.VrouwenVanNuApril
Ook enkele vrouwen uit De 4 doarpen zijn van de partij bij de Vrouwen van Nu Hennaarderadeel.

Dinsdag 9 april: 13:00 - 17:00
Woensdag 10 april: 10:00 - 17:00
Donderdag 11 april: 10.00-16.00

Locatie: Dielshûs Wommels, 't Bosk 41

IJsbaan Rien onder water

Nee, het ijsbestuur verwacht niet opnieuw een terugval van de winter. In samenwerking met Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen hebben ze FugelwachtIJsbaanRiengehoor gegeven aan de oproep van de BFVW, om nu al vrijwillig stukken land of ijsbanen onder water te zetten.

De vogels hebben het moeilijk nu het telkens zo droog is. Door de grond vochtig te maken, moet het bodemleven meer naar boven komen. Dat moet het de vogels, die op de bevroren velden bijna niet kunnen foerageren, makkelijker maken wormpjes en ander voedsel te bemachtigen.

Kort nadat de ijsbaan opnieuw onder water was gezet was er al veel bekijks door grutto's, kieviten een eenden. Zelfs de Leeuwarder Courant had oog voor de hulpactie. (voorpagina LC dinsdag 2 april j.l.)

Molenbruggetje

Afgelopen jaar is de molen tussen Hinnaard en Itens geheel opgeknapt. Er ontbrak echter nog een bruggetje naar de molen toe, dat onlangs is geplaatst door Loonbedrijf Rispens.MolenEnBrug

Nu resteert alleen nog de officiële ingebruikname, die zoals het nu staat op vrijdag 17 mei zal plaatsvinden.
Meer info zal t.z.t. volgen.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen