De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Webreporter Itens

Helaas is er nog geen webreporter uit het dorp Itens. Wie wil deze taak (tijdelijk) op zich nemen?De4doarpenLogo Samen/met meerdere mensen aanmelden kan natuurlijk ook!
Voor de overige dorpen zijn al mensen gevonden, alleen een inwoner van Itens ontbreekt nog.

De website actueel houden doen we met z'n allen, er moeten alleen een aantal mensen zijn die af en toe de berichten die binnenkomen via de mail, op de website plaatsen. Het is een eenvoudig systeem waarbij het zelfs nog mogelijk is om een bepaalde publicatiedatum in te stellen.

Doordat er in elk dorp een webreporter is, hoeft dit helemaal niet zoveel tijd te kosten. Vele handen maken ligt werk!

Aanmelden kan via e-mail naar: website(@)de4doarpen.nl haakjes wel even weghalen

Nieuw bestemmingsplan buitengebied

De gemeente Littenseradiel is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Op dinsdagavond 2 april 2013 is er vanaf tot 19.30 tot 21.30, een inloopavond in de Wjukken te Mantgum. Een ieder is dan welkom om de (concept)kaarten alvast te bekijken en vragen te stellen.


Dinsdagavond 2 april 2013, 19.30-21.30 in de Wjukken te Mantgum

Lees meer: Nieuw bestemmingsplan buitengebied

Muzikale sprekbeurt Louiza Saitova

Louiza Saitova is berne yn Tsjetsjenië en flechte mei har gesin yn 2003 nei Nederlân omdat deLouizaSaitova oarloch yn Tsjetsjenië opnij oplaaide en har takomstdreamen oer in muzykkarriere yn reek driigden op te gean.

Mei it liet 'Rêden troch muzyk' hat se yn 2010 de publykspriis wûn op Liet 2010.

Snein 10 maart wol Louiza Saitova har publyk genietsje litte van har sang en har ontroerende libbensferhaal fertelle.

Snein 10 maart, 15.00 oere Menniste tsjerke Itens

Technisch tekenaar gezocht

Het dorpsbelang is bezig met het realiseren van een centrumzitje aan de rand van het parkeerterrein (zicht op Hearedyk en kaatsveld) in Itens. De ideeën zijn er wel, maar het ontbreekt hen aan een tekenaar die het "aangeklede" bankje met de juiste afmetingen op papier kan zetten en een begroting kan maken.

Is er iemand in onze dorpen die dat kan en dat (liefst gratis) voor hen wil doen? Graag een mail naar de secretaris Akke Wiebenga:
akkebelksma(@)online.nl haakjes wel even weghalen

Filmavond: Detachment

Voor de filmliefhebbers organiseert Alien Tjerkstra (Rien) vrijdagavond 8 maart 2013, 20.00 uur weer een filmavond. DetachmentUitnodiging voor de filmavonden voortaan via de mail ontvangen? Geef het even door aan Alien: alientjerkstra(@)gmail.com
Dit maal de filmDetachment. Voor info over deze film, lees meer...

Lees meer: Filmavond: Detachment

Kening fan'e Greide

Op 7 maart in Jorwert kunt u als inwoner van de Greidhoeke meepraten over de waarde van het weidevogellandschap. De streeksessie is onderdeel KeningFanDeGreidevan een reeks bijeenkomsten, die zich buigt over de toekomst van het cultuurlandschap en kenmerkende weidevogels als de grutto voor de identiteit van Fryslân. Een burgerjury stelt een manifest op met aanbevelingen voor de toekomst van het cultuurlandschap. Friese politici krijgen dit manifest dinsdag 23 april a.s. in het Natuurmuseum in Leeuwarden aangeboden.

Lees meer....

Lees meer: Kening fan'e Greide

Snoeiafval week 11

Maandag 11 maart a.s. wordt het snoeiafval weer opgehaald.
Dit kunt u aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 maart, 12 uur bij de gemeenteSnoeiafval Littenseradiel. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0515) 334495 of met het digitale formulier (de link hieronder). Hieronder vindt u ook een link naar meer informatie over het inzamelen van het snoeiafval.

Digitale aanmeldformulier snoeiafval

Informatie snoeihoutinzameling

Wilt u het snoeiafval pas aan de openbare weg neerleggen, wanneer u het heeft aangemeld? Regelmatig blijft er een hoop snoeiafval liggen doordat inwoners het vergeten zijn om aan te melden. Dan blijft het snoeiafval er een maand liggen, wat niet bepaald een fraai aanzicht is.

Gezocht: inwoner Itens voor webredactie

Tijdens de introles voor vertegenwoordigers van verenigingen/voorzieningen is er een oproep gedaan of er mensen als webreporter aan de slag wilden om de vernieuwde website van De4doarpenLogoDe 4 doarpen actueel te houden.
Voor de dorpen Hinnaard, Rien en Lytsewierrum hebben zich al enthousiaste mensen aangemeld, voor Itens wordt nog dringend iemand gezocht!

De webredactie zal bestaan uit 4 inwoners van De 4 doarpen, uit elk dorp 1 inwoner. Zij zullen de website actueel houden door het plaatsen van nieuwsberichten op de homepagina en data in de agenda. Daarnaast beheren ze de social media en het e-mail adres van de webredactie.

Aanmelden of meer informatie? Dat kan via website(@)de4doarpen.nl (haakjes wel even weghalen)

Prikbord

De zolder opgeruimd? De garage vol staan met spullen die eigenlijk wel weg kunnen? Of juist op zoek naar iets?Prikbord

Op de website van De 4 doarpen is een prachtige mogelijkheid om dit te plaatsen op het Prikbord. Ook een verwijzing naar een advertentie op Marktplaats of Speurders is mogelijk.

Dus neem een kijkje om te zien wat dorpsinwoners aanbieden, of plaats een eigen bericht!

Fietsknelpunten gezocht

De Fietsersbond wil in de provincie Fryslân een inventarisatie maken van de knelpunten op fietspaden en wegen. Het gaat om: fietspaaltjes, FietsVarkensruggetjevarkensruggetjes en andere gevaarlijke obstakels, gevaarlijke kruisingen met 50 km wegen binnen de bebouwde kom en de hobbels, bobbels of gaten in het wegdek (slecht wegdek). Bij deze grote klus vraagt de Fietsersbond hulp van inwoners van Fryslân.

De Fietsersbond helpen om de knelpunten in kaart te brengen? Lees meer...

Lees meer: Fietsknelpunten gezocht

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen