De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Woonrijp maken plangebied Tsjems & Tuolle, Itens

Tijdens de bouwrijpfase hebben bewoners op en in de omgeving van het plan Tsjems & Tuolle in Itens hinder ondervonden van Itens - Tsjems  Tuolleonder andere zand en een kale leefomgeving. In de woonrijpfase worden de bouwstraten voorzien van de definitieve verharding en wordt de groenvoorziening aangelegd.
Gelijktijdig wordt de Hearedyk ter hoogte van het plangebied herstraat en ingericht als een 30km/h gebied met op de kruising Hearedyk/De Tsjems een accent in de bestrating en een verkeersdrempel.

Tevens organiseert de gemeente een informatiemiddag voor omwonenden en belangstellenden in dorpshuis 'De Lytse Fjouwere', Itens. Hier kunt u het ontwerp inzien en vragen stellen.

Meer info? Het digitale ontwerp bekijken? Klik op 'Lees Meer!'

Lees meer: Woonrijp maken plangebied Tsjems & Tuolle, Itens

Himmeldei op 22 april i.p.v. 8 maart

Let op! Himmeldei op 22 april a.s. i.p.v. 8 maart.Afval

De datum voor de Himmeldei in Itens e.o. wordt gewijzigd. Doordat de gemeente Littenseradiel in de week van 22-26 april een Himmelwike wil organiseren voor alle scholen en/of dorpsbelangen in de gemeente, hebben basisschool 'de Romte' en dorpsbelang besloten om de Himmeldei niet op vrijdag 8 maart, maar op maandagmiddag 22 april a.s. te organiseren. Zo sluiten we aan bij deze gemeentelijke actieweek.

De gemeente stelt o.a. grijpers, vuilniszakken en hesjes ter beschikking voor de schoolkinderen en daarnaast krijgt de school die de meeste rommel ophaalt een leuke prijs!
Weet u plekken in Itens e.o. die nodig opgeruimd moeten worden of wilt u graag meehelpen met de kinderen? Geef het door aan het dorpsbelang via: info(@)dorpsbelang.nl (haakjes wel even weghalen)

Maatklaverjassen foar elkenien

Op freed 15 maart organisearret Kaartclub 'De Fjouwerkaart' maatklaverjassen foar elkenien.Klaverjassen
Opjaan kin per twatal by Jan Leijenaar, Itens. Ynlis is € 3,- Der wurdt 3 bomen kaarten en der binne 3 prizen èn in poedelpriis.

Jou jimme gau op, der is plak foar maks. 16 pearen.
Jan Leijenaar: tija(@)home.nl (heakjes wol efkes fuorthelje)

Dorpsmolen in De 4 doarpen?

De 'Stifting Doarpsmoune Reduzum' wil graag een informatiebijeenkomst organiseren over het wel of niet aanschaffen van een dorpsmolen. Dit om het opzetten van heel grote windparken, zoals de overheid wil, tegen te gaan.

Dorpsbelang De 4 doarpen wil niet alleen beslissen of De 4 doarpen gaan deelnemen en vraagt daarom om de mening van de inwoners. Vindt u, of met u een aantal anderen, dat deze mogelijkheid onderzocht moet worden?
Meldt u dan aan bij dorpsbelang info(@)de4doarpen.nl zodat zij de geïnteresseerden in contact kunnen brengen met elkaar!

Het is niet de bedoeling dat het bestuur van dorpsbelang zelf als initiatiefgroep gaat fungeren, maar wij willen wel een sturende rol spelen als het nodig is.
Wellicht een prachtig duurzaam initiatief!

Dorpsmail over naar website

De dorpsmail, een bekend fenomeen in De 4 doarpen. De4doarpenLogo
Wanneer een club, vereniging of inwoner iets onder de aandacht wilde brengen, konden ze dit mailen naar Janny Bouma. Zij had een gigantisch e-mail bestand met daarin vele e-mailadressen uit De 4 doarpen en stuurde dit dan rond.

Dit werkte prachtig, maar nam toch best veel tijd in beslag. Vandaar dat er bij het ontwerpen van de nieuwe website een e-mail systeem is toegevoegd. Gisteren heeft Janny Bouma alle e-mail adressen overgedragen naar het mailsysteem van de website.
LET OP: Indien u berichten wenst te ontvangen, dient u de bevestigingslink te activeren. Doet u dit niet, dan zult u geen berichten ontvangen.

Berichten onder de aandacht brengen kan nu via website(@)de4doarpen.nl (haakjes wel even weghalen).

Meer informatie over het mailsysteem is te vinden onder ´Lees meer´.

Lees meer: Dorpsmail over naar website

Boodschappen doen voor K.F. Itens e.o

Poiesz supermarkten is weer gestart met de Jeugd Sponsor Actie, de actie die ze jaarlijks houden om een clubs en verenigingen te steunen.JeugdsponsormuntPoiesz
Dit jaar doet Kaatsvereniging Itens e.o. weer mee en hoopt veel munten op te halen, wat ten goede zal komen aan de kaatsende jeugd van de vereniging.

Munten krijgt u bij aankoop van elke € 10,- aan boodschappen en kunt u inleveren in de kokers bij de uitgang van Poiesz Scharnegoutum. Bij bepaalde producten krijgt u extra munten, deze zijn in de folder te vinden.

Daarnaast kunt u nog meedoen aan de gebakactie, voor meer info, open de flyer.

De actie loopt van 11 februari t/m 6 april.

 

>>>Klik hier voor de flyer!<<<

Ynskriuwing Keunstrûte Littenseradiel 2013

Foar de fjirde kear sil yn de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte organisearre wurde. Op sneon 25 en snein 26 maaie 2013 sille wer in Keunstrute2013protte keunstners harren wurk eksposearje yn eigen atelier of tsjerken of doarpshuzen. De rûte ferbynt de moaie doarpen en buertskippen fan de útstrekte gemeente Littenseradiel.

De organisaasje ropt alle keunstners dy’t hjir wenje of wurkje op harren oan te melden. Betingsten en dielnameformulieren binne te finen op de website: www.friesekunstroute.nl 
De ynskriuwtermyn slút snein 10 maart.

Himmeldei 8 maart!

De kinderen van basisschool 'De Romte' zullen a.s. vrijdag 8 maart een himmeldei in Itens en directe omgeving organiseren. Dorpsbelang 'de fjouwer doarpen' Afvalondersteunt hen bij de actie. Onze himmeldei is voorafgaand aan de nationale opruimdag van Nederland Schoon op zaterdag 9 maart.

Heeft u specifieke plekken in/direct buiten het dorp in gedachten, die echt even opgeruimd moeten worden? Geef het door aan info(@)de4doarpen.nl, dan komen de kinderen op 8 maart langs! En natuurlijk bent u welkom om die ochtend de kinderen te helpen!

Filmavond: Café de Flore

Voor de filmliefhebbers organiseert Alien Tjerkstra (Rien) vrijdagavond 8 februari 2013, 20.00 uur weer een filmavond. Cafe de FloreUitnodiging voor de filmavonden voortaan via de mail ontvangen? Geef het even door aan Alien: alientjerkstra(@)gmail.com

Dit maal de film Café de Flore. Voor info over deze film, lees meer...

Lees meer: Filmavond: Café de Flore

Snoeiafval week 7

Maandag 11 februari a.s. wordt het snoeiafval weer opgehaald. Dit kunt u aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 februari, 12 uur bij de gemeenteSnoeiafval Littenseradiel.
Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0515) 334495 of met het digitale formulier (de link hieronder). Hieronder vindt u ook een link naar meer informatie over het inzamelen van het snoeiafval.

Digitale aanmeldformulier snoeiafval

Informatie snoeihoutinzameling

Wilt u het snoeiafval pas aan de openbare weg neerleggen, wanneer u het heeft aangemeld? Regelmatig blijft er een hoop snoeiafval liggen doordat inwoners het vergeten zijn om aan te melden. Dan blijft het snoeiafval er een maand liggen, wat niet bepaald een fraai aanzicht is.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen