De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

EHBO'ers gezocht

Tijdens het Fjouwer Doarpen Wykein is FDD (Fjouwer Doarpen Docht) nog op zoek naar FDD-logogediplomeerde EHBO'ers. Ze zijn erg belangrijk voor het doen slagen van dit feestweekend.

Welke inwoners hebben een geldig EHBO diploma en zouden zich een paar uurtjes beschikbaar willen stellen tijdens het FDW? FDD zorgt voor een EHBO-kit.

Graag laten weten aan FDD via fddocht(@)live.nl haakjes wel even weghalen

Zwemseizoen 2013

Zaterdag 27 april 2013 is de opening van het zwemseizoen in Zwembad de Klomp te Wommels. Er zijn veel leuke ZwembadDeKlompWommelsFOTOactiviteiten zoals een modeshow, springkussen en een verloting. Om 13.00 is de openingsact met Geale en Gelske, de modeshow zal om 15.00 uur gaan beginnen.

De toegang is tijdens deze openingsdag geheel gratis!

Himmelwike Littenseradiel

HimmelwikeWillemsmaMoandeitemiddei 22 april hat wethâlder Willemsma de Himmelwike fan de gemeente Littenseradiel offisjeel iepene yn Reahûs. Hy winske elkenien in soad sukses om sa folle mooglik swerfôffal op te romjen.

Littenseradiel bynt mei basisskoallen, doarpsbelangen en Omrin de striid oan tsjin swerfôffal. De learlingen fan de basisskoallen gean op paad om it ôffal yn de omjouwing fan harren skoalle yn te sammeljen. It doel fan de aksje is om de learlingen, mar ek harren famylje, bewust te meitsjen fan swerfôffal en foaral dat se der sels wat oan dwaan kinne.

Freed is it Himmeldei yn De Fjouwer Doarpen, dan sille de bern fan Basisskoalle De Romte de striid oangean mei it swerfôffal yn de doarpen.
Binne der noch plakjes dy't net fergetten wurde moatte? Of wolle jo de bern wol efkes helpe? Dan graach trochjaan oan it Doarpsbelang: info(@)de4doarpen.nl heakjes wol efkes fuorthelje

Nazorg via GPS

Maandag 22 april heeft de BFVW in Itens de nieuwe app 'Fugelwacht' voor nazorgers gedemonstreerd. Een app is een applicatie voor de mobiele telefoon. BFVWapp
Met deze app kunnen nazorgers weidevogelnesten doorgeven via de GPS van hun mobiele telefoon.

Nu is het zo dat de nazorgers het land in gaan en een nest vinden, ze deze tekenen op een kaart en vervolgens thuis op de computer invoeren in het systeem. Met de nieuwe methode hoeft men slechts de app te starten bij het nest, en door te geven welke en hoeveel eieren er liggen. De GPS stuurt dan automatisch de coördinaten mee, tot 3 meter nauwkeurig.

Al deze nesten zijn later weer via mobiel of computer te bekijken. Ideaal voor de boer, die weet zo precies waar de nesten liggen. Nesten markeren met stokjes zal in de toekomst niet meer hoeven, wat voorkomt dat eierdieven de nesten leegroven.

Beluister >hier< de reportage van Omrop Fryslân, met Eddy de Boer van Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen.

Koninginnedag 2013

Dinsdag 30 april 2013 is het zover: Koninginnedag om nooit te vergeten! Koninginnedag2013
Naast de abdicatie van koningin Beatrix èn de kroning van prins Willem Alexander, die overigens live op het scherm in het Dorpshuis zijn te zien, nog meer bijzonders.

FDD (Fjouwer Doarpen Docht) organiseert deze dag in samenwerking met verschillende verenigingen uit De 4 doarpen.
Naast een Klaverjaspartij door de Kaartclub, een Kaatspartij door de Kaatsvereniging, zijn er natuurlijk ook spelletjes, jeu de boule, speurtocht, vrijmarkt en zelfs een barbeque!

Voor sommige activiteiten is tijdige opgave noodzakelijk, bekijk daarvoor >hier< voor het volledige programma!

Witte kussentjes

Na het succes van 'Ien fleach oer it koekoeksnêst' door Toneelvereniging Nim it sa't is, ToneelverenigingKussentjeszijn na afloop van de uitvoeringen op 19 en 20 april 2013, 2 witte kussentjes blijven liggen.

Ze zijn af te halen bij Wytse en Janny Bouma op de Tuolle 4 in Itens.


Update: Inmiddels zijn de kussentjes opgehaald.

Topbedrag naar KF Itens e.o

In de maanden februari en maart heeft KF Itens e.o. meegedaan aan de jeugdsponsoractie in de KF-ItensSponsoractiePoeisz in Scharnegoutum. Elke week werden er flink wat sponsormunten in de koker van de kaatsvereniging gegooid.

Vrijdag 19 april werd de actie afgesloten met een jeugdsponsor gala met optredens van Monique Smit, Tim Douwsma en Yes-r. Tijdens dit gala werden ook de cheques uitgereikt met daarop het bedrag die de sponsoractie heeft opgeleverd.

KF Itens e.o. wil iedereen graag hartelijk bedanken voor het verzamelen en inleveren van de sponsormunten. Er gaat maar liefst € 859,- naar de clubkas!

Útwaaie op Skrok

Tongersdei 18 april binne de bern fan groep 5, 6 en 8 fan basisskoalle De Romte yn Itens op ekskurzje west by Natoergebiet Skrok.DeRomteSkrok1
Dit om't Natuurmonumenten al 25 jier de greidefûgels beskermet yn'e Greidhoeke.

Neidat Jelle de Boer fan Natuurmonumenten it ien en oar oer Natuurmonumenten en Skrok ferteld hie, stie der bûten in trekker mei weinen klear om dwers troch de greiden nei de fûgelhut te gean. Midden yn'e greiden stoppe de trekker efkes, dêr't de bern al in protte fûgels seagen. Spitigernôch waaide it in stoarm, dat in protte fûgels wiene der net te hearren.

Lês mear....

Lees meer: Útwaaie op Skrok

Toanielfoarstelling: kessentsje meinimme

Op freed 19 en sneon 20 april is de útfiering fan it toanielstik “Ien fleach oer it koekoeksnêst” troch toanielselskip Toneelvereniging2013Nim it sa’t is”.

Omdat it publyk dit jier op houten banken sit (in útsûndering kin makke wurde), freget it toanielselskip elkenien in kessentsje mei te nimmen, om wat nofliker sitte te kinnen.

De trailer nochris besjen? Kaarten? Sjoch op de side fan Toanielselskip Nim it sa't is.

Freed 19 en sneon 20 april, 20.00 oere, Doarpshûs De Lytse Fjouwere, Itens

Fan wa is dizze pau?

Der skarrelt oan de Molmawei tusken Rien en Lytsewierrum sûnt juster in pau rûn.Pau
Wêr is syn/har baaske? (foto mei tank oan Dorien Kooistra)

Update: Sa snel kin it somtiden gean, fia De 4 doarpen Facebook hawwe de eigners harren melden.
Mocht der immen aaien fine, skilje dan net mei de Fûgelwacht, mar mei Fred en Marja Dijkstra út Lytsewierrum.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen