De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

IJsbaan Rien onder water

Nee, het ijsbestuur verwacht niet opnieuw een terugval van de winter. In samenwerking met Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen hebben ze FugelwachtIJsbaanRiengehoor gegeven aan de oproep van de BFVW, om nu al vrijwillig stukken land of ijsbanen onder water te zetten.

De vogels hebben het moeilijk nu het telkens zo droog is. Door de grond vochtig te maken, moet het bodemleven meer naar boven komen. Dat moet het de vogels, die op de bevroren velden bijna niet kunnen foerageren, makkelijker maken wormpjes en ander voedsel te bemachtigen.

Kort nadat de ijsbaan opnieuw onder water was gezet was er al veel bekijks door grutto's, kieviten een eenden. Zelfs de Leeuwarder Courant had oog voor de hulpactie. (voorpagina LC dinsdag 2 april j.l.)

Molenbruggetje

Afgelopen jaar is de molen tussen Hinnaard en Itens geheel opgeknapt. Er ontbrak echter nog een bruggetje naar de molen toe, dat onlangs is geplaatst door Loonbedrijf Rispens.MolenEnBrug

Nu resteert alleen nog de officiële ingebruikname, die zoals het nu staat op vrijdag 17 mei zal plaatsvinden.
Meer info zal t.z.t. volgen.

NVM Open Huizen Dag

Zaterdag 6 april 2013 organiseert NVM een Open Huizen Dag. NVMOpenHuis6April2013
Op deze dag zijn tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen die in de verkoop staan zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren.

In de 4 doarpen staan zo'n 16 huizen te koop, waarvan enkele ook meedoen aan deze Open Dag. Dus licht vrienden en kennissen in over deze Open Dag en hoe heerlijk het is om in één van de prachtige dorpen in Littenseradiel te wonen!

Kijk op Funda welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen Dag (Open Huizen route) en stippel een route uit.

Zomertijd

Ondanks dat de zomerse temperaturen nog ver weg zijn, gaat vannacht de zomertijd weer in.Zomertijd
Vannacht kan men een uur korter slapen, de klok gaat om 02.00 uur één uur vóóruit.

Vanaf zondag is het 's ochtends eerst wat langer donker, maar 's avonds blijft het langer licht. Het verzetten van de klok dient om beter te profiteren van het natuurlijke daglicht en te kunnen bezuinigen op elektriciteit. Energiebedrijven schatten een paar jaar geleden dat de zomertijd zo'n 0,3 procent energiebesparing oplevert.

Laten we hopen dat na de zomertijd ook de temperaturen zomers zullen gaan worden. 

Lytse Doarpen Rintocht

Op zaterdag 20 april organiseert Stichting Lytse Doarpen Rintocht opnieuw een wandeltocht door de mooiste dorpen in Littenseradiel.
Dit jaar is de LytseDoarpenRintochtstart en finish in Easterein.

Inschrijven voor de tocht is al mogelijk. Opgave op de dag zelf kan ook, dit is mogelijk tot 08:15 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Lytse Doarpen Rintocht: www.lytsedoarpenrintocht.nl

Kaatsseizoen 2013

Het lijkt met het huidige weer nog ondenkbaar, maar op 24 april gaat het kaatsseizoen weer van start, met op 30 april al de eerste KaatsverenigingLogoledenpartij.

Altijd al willen leren kaatsen? Of begint het weer te kriebelen?
Jong en oud, beginners en gevorderden: Iedereen kan zich aansluiten bij Kaatsvereniging Itens e.o.!

Kijk voor meer informatie of het veelbelovende kaatsprogramma op hun eigen pagina op deze website. 

Inspraakavonden voorbij

Woensdag 27 maart is er in Hidaard een einde gekomen aan de 23 inspraakavonden in de gemeente Littenseradiel.ToekomstLittenseradiel
De uitkomst van de stemming na 23 inspraakavonden volgens Op'e Skille:
Voor herindeling: 587 mensen, Tegen herindeling: 320 mensen, de rest stemde blanco of niet.
Twaalf procent van de volwassenen uit Littenseradiel heeft één van de inspraakavonden bezocht.


Bent u het er wel of niet mee eens? Of deelt u een alternatief dat is voorgesteld bij de inspraakavonden na die in De 4 doarpen?
Ten-Boer-Model, Greidhoekegemeente of een ander belangrijk punt?
Uw mening telt nog steeds! Deze kunt u doorgeven tot woensdag 3 april via een brief, mail, Twitter of Facebook.

Lees meer voor alternatieven die bij andere inspraakavonden zijn genoemd, contactgegevens, verslagen van inspraakavonden en de vervolgstappen die straks zullen volgen....

Lees meer: Inspraakavonden voorbij

Toanielstik 'Ien fleach oer it koekoeksnêst'

Sa as alle jierren is toanielselskip “Nim it sa ’t is” wer drok oan it oefenjen mei in toanielstik. Dit jier wurdt it stik “Ien fleach oer it koekoeksnêst” fan Dale Wasserman (nei de roman fan Ken Kesey) spile. Toneelvereniging2013
De útfiering fynt plak op freed 19 en sneon 20 april om 20.00 oere yn it doarpshûs en elkenien is fan herte wolkom om te kommen. Op beide jûnen is der ek in lotterij mei leuke prizen.

Op tongersdei 18 april is de generale repetysje en de bern fan de basisskoalle fanôf 10 jier meie dan komme te sjen. De yntree is € 2,50 en se krije dan drinken en wat lekkers.

Binne jo noch gjin donateur en wolle jo dit graach wurde, dan kinne jo skilje of maile mei Martie de Vreugt (520700 of wouterenmartie(@)planet.nl). It donateursjild foar 2013 is €10,- en jo krije dan 2 frijkaarten foar de útfiering. Losse yntree is € 7,50 p.p.

Om alfêst in yndruk te krijen fan it toanielstik, is der >>hjir<< in filmke te finen.

Filmavond: De Marathon

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.runforrunners.nl/wp-content/uploads/2012/10/de-marathon-300x229.jpg
There was a problem loading image http://www.runforrunners.nl/wp-content/uploads/2012/10/de-marathon-300x229.jpg

Voor de filmliefhebbers organiseert Alien Tjerkstra (Rien) vrijdagavond 5 april 2013, 20.00 uur weer een filmavond. Uitnodiging voor de De Marathonfilmavonden voortaan via de mail ontvangen? Geef het even door aan Alien: alientjerkstra(@)gmail.com

Dit maal de film De Marathon. Voor info over deze film, lees meer...

Lees meer: Filmavond: De Marathon

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen